Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Declarație de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare
 
 
HCL Nr. 22/25-04-2024 privind propunerea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2025, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior;
hclanexe
Hot indexare imp- şi taxe pentru 2025 apr- 2024doc.doc -
 
HCL Nr. 94/19-12-2023 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2024, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior;
hclanexe
Hot- indexare imp- şi taxe pentru 2024 dec- 2023doc.doc ANEXE IMPOZITE aprobate 2024 (1).doc