Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Notificare privind intenţia de a realiza investiţia "Reabilitarea amenajării de irigaţii Peceneaga - Turcoaia - Măcin"
notificare.pdf  (147,57 KB)  data: 22-09-2022   utilizator: 1  
Comunicare prin publicitate - datorii persoane fizice la data de 12-09-2022
datorii persoane fizice.pdf  (167,07 KB)  data: 12-09-2022   utilizator: 1  
Anunţ - dezbatere publică în data de 12-10-2022 - Raport de mediu pentru Amenajamentul ocolului silvic Cerna
anunt dezbatere publica - ocolul silvic cerna.pdf  (162,45 KB)  data: 30-08-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România, în valoare de 500 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia țării noastre de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității.


        ”La sfârșitul lunii mai C.E a aprobat prima din cele două scheme de ajutor de stat ale României, în valoare de 100 de milioane de euro, scopul acesteia fiind sprijinirea regenerării suprafețelor de fond forestier afectate de calamități naturale din România. Schema aprobată astăzi, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, are o valoare mult mai mare, respectiv 500 de milioane de euro, și urmărește să sprijine deținătorii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe de pădure. Acest lucru va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung, efecte de care se vor bucura și generațiile viitoare”, a menționat ministrul Barna TÁNCZOS.


        În cadrul schemei se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe deținătorilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. 

        Pentru a beneficia de ajutor, deținătorii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha, sau perdele forestiere de protecție (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. De asemenea, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în baza schemei acoperă integral costurile standard prevăzute. 

OUG NR- 35 din 06-04-2022.pdf  (846,96 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare sistem rutier în comuna Greci. judeţul Tulcea - faza I
Anunt public pentru etapa de incadrare.pdf  (70,53 KB)  data: 29-07-2022   utilizator: 1  
Anunţuri publice privind decizia etapei de încadrare pentru Extindere şi modernizare sistem de canalizare şi evacuare ape uzate şi Amenajare sistem rutier în comuna Greci, judeţul Tulcea
Adresa APM nr- 9922 - 26-07-2022 - Anunt public privind decizia Etapei de incadrare.pdf  (239,23 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
Adresa APM nr- 9923 - 26-07-2022 - Anunt public privind decizia Etapei de incadrare.pdf  (235,27 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă - activități nonprofit de interes local
Anunţuri publice privind depuneri solicitari emitere acorduri de mediu
- extindere şi modernizare sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Greci, judeţul Tulcea
- amenajare sistem rutier în comuna Greci, judeţul Tulcea - faza II

solicitare emitere acord de mediu nr 7895.pdf  (348,44 KB)  data: 01-07-2022   utilizator: 1  
solicitare emitere acord de mediu nr 7893.pdf  (426,19 KB)  data: 01-07-2022   utilizator: 1  
Hotărârea ISU Tulcea nr 52/21.04.2022 privind actualizarea spaţiilor temporare pentru cazare pe teritoriul judeţului Tulcea a cetăţenilor proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina
ISUTL-hotararea52-2022.pdf  (572,78 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România
   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în cursul lunii aprilie 2022, Campania Națională „Curățăm România!” sub sloganul ”O țară fără deșeuri abandonate!”. Cantitățile foarte mari de deșeuri abandonate ilegal pe tot cuprinsul țării ne obligă să facem ceva. Avem o responsabilitate morală pentru ce lăsăm moștenire generațiilor viitoare.
   Până în 2020, România trebuia să ajungă la 50% rată de reciclare pentru a nu fi penalizată de către Uniunea Europeană. Acestă ţintă a fost ratată, având în vedere că doar 11% din deşeurile municipale sunt reciclate, ceea ce ne face ţara cu a doua cea mai slabă rată de reciclare din UE, sub noi fiind doar Malta cu 6,5%. Un procent ruşinos, având în vedere că media europeană este de 47%, cea mai mare rată fiind în Germania, 67%.

    Până în 2025, România trebuie să ajungă la 55% rată de reciclare, o ţintă greu de atins pentru ţara noastră, care încă se luptă cu închiderea gropilor de gunoi ilegale şi cu importurile ilegale de deşeuri. Aceasta presupune o altă provocare pentru România: reducerea până la 10% a cantităţii de deşeuri municipale depozitate, până în 2035. În prezent, românii depozitează 70% din gunoiul pe care-l produc, în timp ce media europeană este de 24%, restul se reciclează.

   Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România


Campania nationala - Curatam Romania.pdf  (246,83 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Greci pe anul 2022
Anunțuri de participare la finanțare nerambursabilă de la buget local al comunei Greci, judeţul Tulcea şi ghidul solicitatntului

Anunț participare_finanțare nerambursabilă_buget local_Culte religioase_2022.pdf  (39,17 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Anunț participare_finanțare nerambursabilă_buget local_Sport și Cultural_2022.pdf  (29,14 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Ghidul solicitantului_Bugetul local_Culte religioase_2022.pdf  (468,65 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Ghidul solicitantului_Buget local_Activități sportive și Culturale_2022.pdf  (698,39 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Programul anual finanțări nerambursabile buget local_2022.pdf  (28,87 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
În perioada 11 noiembrie 2021 - 10 noiembrie 2023 Asociaţia Măini Întinse în parteneriat cu Asociaţia Ai Încrededere şi Asociaţia Aliot House desfăşoară activithjăţi în cadrul proiectului "Mediul rural - viitor antreprenorial"
comunicat de presa POCU.pdf  (41,35 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
Anunţ - procedura de nominalizare a punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare care vor funcţiona în anul 2022 în perimetrul RBDD şi în zonele limitrofe
puncte debarcare si centre prima vanzare.pdf  (175,95 KB)  data: 25-10-2021   utilizator: 1  
Anunţ - în urma aprobării Hotărârii Consiliului Local nr.47/26-08-2021, s-a stabilit ca persoanele care în decursul anului 2021 au dat naștere unui copil și au domiciliul stabil pe raza comunei Greci , să beneficieze de un stimulent pentru nou-născut.
Acte necesare acordării stimulentului pentru nou-născut:

- Cerere tipizată;

-Actul de identitate al solicitantului (părintelui), în original și copie;

-Actul de identitate al celuilalt părinte,  în original și copie;

-Certificatul de naștere al copilului sau certificat medical constatator al născutului viu în original și copie, în cazul în care nu este eliberat certificatul de naștere

 Condiții de acordare:

 - Părinții copilului să fie cu domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a comunei Greci.

 Cererile se vor depune  la Compartimentul de Asistență Socială, la  d-na Mocanu Daniela.

 

data: 10-09-2021   utilizator: 1
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate