Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţ - în urma aprobării Hotărârii Consiliului Local nr.47/26-08-2021, s-a stabilit ca persoanele care în decursul anului 2021 au dat naștere unui copil și au domiciliul stabil pe raza comunei Greci , să beneficieze de un stimulent pentru nou-născut.
Acte necesare acordării stimulentului pentru nou-născut:

- Cerere tipizată;

-Actul de identitate al solicitantului (părintelui), în original și copie;

-Actul de identitate al celuilalt părinte,  în original și copie;

-Certificatul de naștere al copilului sau certificat medical constatator al născutului viu în original și copie, în cazul în care nu este eliberat certificatul de naștere

 Condiții de acordare:

 - Părinții copilului să fie cu domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a comunei Greci.

 Cererile se vor depune  la Compartimentul de Asistență Socială, la  d-na Mocanu Daniela.

 

data: 10-09-2021   utilizator: 1
Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Pentru informații privind aplicarea Codului de Bune Practici Agricole pentru Protecția Apelor Împotriva Poluării cu Nitrați din Surse Agricole, ne puteți contacta la Call Center - tel. 0371.503.525 (apelabil cu tarif normal din orice rețea fixă sau mobilă din România), de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00, sau ne puteți trimite un email la adresa helpdesk@apanoastra.ro.
Pentru propuneri sau sesizări legate de derularea instruirilor și a activității Helpdesk vă rugăm să ne scrieți la adresa de email nitrati@mmediu.ro.
Mai multe detalii pe www.infonitrati.apanoastra.ro

Afis Help Desk Info Nitrati.pdf  (123,24 KB)  data: 27-08-2021   utilizator: 1  
Help Desk Info Nitrati_07_august_2021.pdf  (2,28 MB)  data: 27-08-2021   utilizator: 1  
Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă - activităţi nonprofit de interes local
Anunt atribuire a contractelor de finantare nerambursabila 2021.pdf  (85,61 KB)  data: 12-09-2021   utilizator: 1  
Anunţ - Fondul de ameliorare a paşunei comunale
Administraţia Fondului de ameliorare a păşunei comunale, înregistrată sub numărul J22/2796.2019, CUI 41567860, reprezentată de Roşca Constantin va solicita participarea la aplicarea practicilor agricole durabile de exploatare pajiştiilor închiriate/ concesionate de către crescătorii de animale, persoane fizice şi juridice. Oferim acordarea de consultanţă în vederea majorării semnificative a subvenţiei, 220 euro/ha/an, acordate de către APIA prevăzute în perioada de tranziţie 2021-2022 a programului de dezvoltare a agriculturii pentru crescătorii de animale care au închiriat păşuni de pe raza UAT-lui şi au depus cererea unică de plata SAPS APIA.

Anunt - Fondul de ameliorare a pasunei comunale.pdf  (134,71 KB)  data: 12-09-2021   utilizator: 1  
Anunţ - atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă 2021
anunt atribuire a contractelor de finantare nerambursabila 2021.pdf  (467,88 KB)  data: 12-09-2021   utilizator: 1  
În atenţia fermierilor - Ghiduri de finanţare - 2021
M-13-Ghid-beneficiari-2021.pdf  (1,32 MB)  data: 06-04-2021   utilizator: 1  
M-11-Ghid-beneficiari-2021.pdf  (1,45 MB)  data: 06-04-2021   utilizator: 1  
Masuri Mediu Clima - Brosura-2021.pdf  (1,64 MB)  data: 06-04-2021   utilizator: 1  
M-10 -Ghid-beneficiari-2021.pdf  (3,77 MB)  data: 06-04-2021   utilizator: 1  
Anunț - solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul "Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea"
Anunt mediu.pdf  (65,99 KB)  data: 12-09-2021   utilizator: 1  
Anunt mediu (1).pdf  (65,99 KB)  data: 12-09-2021   utilizator: 1  
Anunţ public - infiinţare plantaţie de aluni, spaţii de depozitare şi procesare
Anunt public.pdf  (24,20 KB)  data: 12-09-2021   utilizator: 1  
REFERAT DE SPECIALITATE.pdf  (61,01 KB)  data: 12-09-2021   utilizator: 1  
DESCRIERE PROIECT - EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTĂRI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI – CORP A
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA GRECI, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTĂRI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI – CORP A”, cod SMIS 123032, conform contract de finanțare nr. 4564/10.07.2019 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1 B ITI: “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Descriere proiect modernizare si dotari scoala.pdf  (477,32 KB)  data: 12-09-2021   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate