Proiecte implementate

A. Infrastructură, dezvoltare urbană și mediu:
 
_________________________

Valoare: 1.475.420 lei
Dată finalizare: iulie 2023

_________________________

Valoare: 32.621,43 lei
Dată finalizare: 30 noiembrie 2022

_________________________
 • Execuție lucrări de asfaltare pentru obiectivul de investiție „Modernizare străzi, comuna Greci, județul Tulcea” finanțat prin A.F.I.Rîn faza de execuție.

Valoare: 6.856.625,22 lei
Dată finalizare: 15.07.2022

_________________________
 • Execuție lucrări de asfaltare pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri locale în comuna Greci, județul Tulcea” finanțat prin P.N.D.L  - finalizat.

Valoare: 14.189.426,54 lei
Dată finalizare: 2022

_________________________
 • Extindere sistem de apă și canalizare pentru obiectivul de investiție Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare in comuna Greci, județul Tulcea” finanțat prin P.N.D.Rîn faza de execuție.

Valoare: 8.592.386.82 lei
Dată finalizare: 09.09.2022

_________________________
 • Execuție sistem rutier pentru obiectivul de investiție Amenajarea sistem rutier în comuna Greci - faza I” finanțat prin P.N.I. Anghel Saligny”proiect depus.

Valoare: 37.334.211,39 lei
Dată finalizare: 10.02.2025

_________________________
 • Execuție sistem rutier pentru obiectivul de investiție Amenajarea sistem rutier în comuna Greci - faza II” finanțat prin P.N.I. Anghel Saligny” proiect depus.

Valoare: 35.007.840,68 lei
Dată finalizare: 09.02.2025

_________________________
 • Execuție lucrări de canalizare apă uzată și canalizare pentru obiectivul de investiție  „Extindere și modernizare sistem de canalizare și evaporare ape uzate din comuna Greci, județul Tulcea”, finanțat prin P.N.I. Anghel Saligny” - proiect depus.

Valoare: 10.559.090,87 lei
Dată finalizare: 09.02.2025

_________________________
 • Executare lucrări drumuri pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri în comuna Greci” finanțat prin P.N.I. Anghel Saligny” proiect depus.

Valoare: 34.821.596,01lei
Dată finalizare: 09.02.2025

_________________________
 • Dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final pentru obiectivul de investiție  „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Greci, județul Tulcea”, finanțat prin  P.N.I. Anghel Saligny” în faza de depunere.

Valoare: - lei
Dată finalizare: -

_________________________
 • Eficientizarea energetică de iluminat public pentru obiectivul de investiție  „Modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Greci, județul Tulcea FAZA I” finanțat prin A.F.Min fata de execuție.

Valoare: 1.147.106,36 lei
Dată finalizare: 22.06.2022

_________________________
 • Eficientizarea energetică de iluminat public pentru obiectivul de investiție  „Modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Greci, județul Tulcea FAZA II”,  finanțat prin A.F.Mproiect depus.

Valoare: 1.292.376,72  lei
Dată finalizare: -

_________________________
 • Eficientizarea energetică de iluminat public pentru obiectivul de investiție  „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat stradal, comuna Greci, județul Tulcea”, finanțat prin G.A.L (A.F.I.R)in curs de reziliere.

Valoare: 478.972,99  lei
Dată finalizare: 2022

_________________________
 • Susținerea dezvoltării infrastructurii și turismului pentru obiectivul de investiție ”Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete” – finanțat prin P.N.R.R. (I.1.4)în curs de depunere.

Valoare: -  lei
Dată finalizare: -

_________________________
 • Reabilitare termică sediul Primăriei” în faza de propunere.
_________________________
 • Parc panouri fotovoltaice în comuna Greci” în faza de propunere.
_________________________
 • Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice” – finanțat prin A.F.M.în curs de depunere.

Valoare: -  lei
Dată finalizare: -

_________________________
 • ”Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Greci, județul Tulcea”  - finanțat prin C.N.I. - proiect depus.

Valoare: -  lei
Dată finalizare: -

_________________________
 • ”Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în comuna Greci, județul Tulcea” – finanțat prin C.N.I. - proiect depus.

Valoare: -  lei
Dată finalizare: -

_________________________

Valoare: 6.779.647,33 lei
Dată finalizare: 30.09.2022

_________________________
 • Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul educației, incluziune, sănătate și cultură prin obiectivul de investiție „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice în domeniul educației a Școlii Gimnaziale Greci, județul Tulcea”, finanțat prin P.O.C. - în faza de implementare.

Valoare: 279.452,01 lei
Dată finalizare: 05.08.2022

_________________________
 • Creșterea capacității de protecție sanitară împotriva crizei cauzate de COVID-19 în comuna Greci pentru obiectivul de investiție ”Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID – 19” finanțat prin P.O.I.M.în faza de implementare.

Valoare: 356.804,46  lei
Dată finalizare: 31.08.2022

_________________________
 • Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul U.A.T. Comuna Greci în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back office cât și din perspectiva front office - ”Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – U.A.T. Comuna Greci” – finanțat prin P.O.C.A.în faza de depunere.

Valoare: 1.475.420,00  lei
Dată finalizare: -

_________________________
 
C. Turism, cultură și sport:
 
 1. Crearea oportunităților de dezvoltare a turismului prin obiectivul de investiție „Parc dendrologic și de agrement, comuna Greci, județul Tulcea” - finanțat prin P.O.Rîn faza de evaluare.

Valoare: 173.936.350,00  lei
Dată finalizare: -

_________________________
 1. Execuție lucrări de construire pentru obiectivul de investiție ”Sală de sport școlară, comuna Greci, județul Tulcea”-”SALA DE SPORT  IVAN PATZAICHIN”, finanțat prin C.N.I.finalizat.

Valoare: - lei
Dată finalizare: 03.03.2022

_________________________