>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA GRECI
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
15 consilieri
Viceprimar cu atribuţii de primar
dp(1,0)
Consilier cu atribuţii de viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul stare civilă și autoritate tutelară
pe(1,0)
 
Compartimentul resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul gospodărire comunală
ce(5,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registrul agricol
pe(1,0) ce(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice și programe din fonduri externe
pe(1,0)
 
Compartimentul asistență socială
pe(2,0)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul transporturi
ce(1,0)
 
Compartimentul protecția mediului
pe(1,0)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul asistenți personali
ce(13,2)
 
Compartimentul serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
ce(1,0)
 
                            
             
                       
Compartimentul asistență medicală comunitară
ce(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul transport elevi
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrativ
ce(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul impozite și taxe
pe(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul buget și contabilitate
pe(3,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul biblioteca comunala și căminul cultural
ce(1,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul cadastru, agricultură și urbanism
pe(1,1)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 3/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 13, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 27, vacante 3)
 
TOTAL  posturi:  47 (ocupate 43, vacante 4)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI GRECI
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 3/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 viceprimar cu atribuţii de primar                     MOCANU NICOLAIE    
2 consilier cu atribuţii de viceprimar                     CONSTANTIN TITI    
Secretar general
3       secretar general   II superior S         LAZĂR STANCIU 5  
Compartiment resurse umane
4       inspector I principal S CHICIUC DIANA MIHAELA 2  
Compartiment achiziții publice și programe din fonduri externe
5       consilier achiziții publice I principal S CRĂCIUN ADELUŢA 2  
Compartiment transporturi
6       sofer 1 G ROŞU CONSTANTIN 5  
Compartiment asistenți personali
7       asistenți personali G BĂDĂLAN ION 5  
8       asistenți personali G DEACU PARASCHIVA 5  
9       asistenți personali G GROSU DUMITRA 5  
10       asistenți personali G UDREA DANIELA IOANA 5  
11       asistenți personali G DUMITRACHE DUMITRIŢA 4  
12       asistenți personali G MARIN FLORICA 4  
13       asistenți personali G PETRE ECATERINA 4  
14       asistenți personali G BOSNA GHERGHINA 3  
15       asistenți personali G STAMATE CORINA 2  
16       asistenți personali G STOIAN STANCA 2  
17       asistenți personali G TULCEANU DANIELA 2  
18       asistenți personali G LUPAŞCU DUMITRIŢA  
19       asistenți personali G MOISE VIOLETA  
20       asistenți personali G vacant    
21       asistenți personali G vacant    
Compartiment asistență medicală comunitară
22       asistent medical comunitar principal PL MATEI IOANA 5  
23       asistent medical comunitar principal PL ROŞCA AURELIA NICOLETA 4  
Compartiment transport elevi
24       şofer microbuz G VLAD MILTIADE 5  
Compartiment administrativ
25       şofer 1 G MOISE GHEORGHE 5  
26       referent 1 1 M ŞTEFAN VIOLETA 5  
Compartiment impozite și taxe
27       inspector I principal S HAINAGIU RODICA 5  
28       inspector I superior S MOISE ERMELINDA 5  
Compartiment buget și contabilitate
29       inspector I principal S LUNGU PETRE 5  
30       inspector I superior S LUNGU EMIL 5  
31       inspector I superior S SAMOILĂ LILIANA 5  
Compartiment biblioteca comunala și căminul cultural
32       referent 2 M GRĂDINARU MIHAELA MONICA 4  
33       bibliotecar 1 S vacant    
Compartiment cadastru, agricultură și urbanism
34       inspector I asistent S IORDACHE DANIELA 3  
35       inspector I asistent S vacant    
Compartiment gospodărire comunală
36       muncitor calificat 1 G CANALAŞ PETRU 5  
37       muncitor calificat 1 G CIOACĂ VALERIU 5  
38       muncitor calificat 1 G MOCANU VIOREL 5  
39       muncitor calificat 1 G ŞTEFAN SORIN 5  
40       îngrijitor G TREANŢĂ LUCICA 4  
Compartiment asistență socială
41       referent III superior M AXENTIEV ANA 5  
42       inspector I principal S MOCANU DANIELA 2  
Compartiment protecția mediului
43       inspector I principal S NACIU VIORICA VASILICA 2  
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
44       șef s.v.s.u. M PASTORCICI FELICIAN 4  
Compartiment stare civilă și autoritate tutelară
45       inspector I superior S PINTILIE ANICA 5  
Compartiment registrul agricol
46       referent III superior M MATETOVICI MARIANA 4  
47       referent 1a M PETCU LINA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 15
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 14
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 30
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 30
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 15
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 47
Notă:
POSTUL DE INSPECTOR CLASA I GRAD ASISTENT GRADATIA 3 DIN COMPARTIMENTUL CADASTRU, AGRICULTURA ŞI URBANISM ESTE VACANT PÂNĂ LA 20.05.2020
MOCANU NICOLAIE
viceprimar cu atribuţii de primar

      LS