• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Greci: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 15/28-03-2024 privind acordarea unui mandat special d-lui Mocanu Nicolaie, Primar al com. Greci, jud. Tulcea, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, propunerea de actualizare a tarifelor pentru colectarea, sortarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale 06-04-2024    - -
HCL 14/25-03-2024 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin PNDR: "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II"; 01-04-2024    - -
HCL 13/20-03-2024 privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, prin excluderea unor terenuri înstrăinate; 29-03-2024    -
HCL 12/20-03-2024 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2024; 29-03-2024    - -
HCL 11/20-03-2024 privind aprobarea situației financiare a com. Greci, jud. Tulcea la 31.12.2023; 29-03-2024    - -
HCL 10/22-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. „EDILITAR GRECI” S.R.L. ; 08-03-2024    - -
HCL 9/22-02-2024 privind aprobarea prețului și tarifului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul U.A.T. comuna Greci, județul Tulcea, de către S.C. EDILITAR GRECI S.R.L.; 08-03-2024    - -
HCL 8/22-02-2024 privind propunerea aprobării organigramei şi a statului de personal ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2024; 08-03-2024    -
HCL 7/06-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de Învățământ, parte a bugetului local inițial al com. Greci - jud. Tulcea, pe anul 2024; 11-02-2024    - -
HCL 6/06-02-2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea pentru 3 luni: febr., mart. și apr. 2024; 11-02-2024    - -
HCL 5/30-01-2024 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2024; 09-02-2024    - -
HCL 4/30-01-2024 privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2023, pentru investiţii în anul 2024; 09-02-2024    - -
HCL 3/25-01-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM ALE COMUNEI GRECI, JUDETUL TULCEA” și a Devizul general actualizat; 02-02-2024    -
HCL 2/25-01-2024 privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci, precum şi a tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2024; 02-02-2024    - -
HCL 1/10-01-2024 privind organizarea rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2024 – 2025; 14-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină