• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Greci: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 49/01-09-2021 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) al obiectivului de investiţie „DESFIINŢARE LOCUINŢĂ C1 ŞI ANEXA C2 ŞI CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, REGIM DE INĂLŢIME PARTER” comuna Greci, judeţul Tulcea, beneficiar S.C. ESTVAL PROPERTY S.R.L. Măcin 07-09-2021 -
HCL 48/01-09-2021 alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 01.09.2021 07-09-2021 -
HCL 47/26-08-2021 privind aprobarea acordării unui trusou pentru nou-născuți, sub formă de bani, din bugetul local; 06-09-2021 -
HCL 46/26-08-2021 aprobarea revocării Hotărârii nr. 33/27.05.2021 a Consiliului local al com. Greci, privind neincluderea în inventarul terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, a unor terenuri care nu aparţin Unității Administrativ Teritoriale comuna Greci; 07-09-2021 -
HCL 45/26-08-2021 alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru trei luni 07-09-2021 -
HCL 44/21-07-2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2021. 27-07-2021 -
HCL 43/21-07-2021 privind aprobarea unor măsuri pentru gospodărirea com. Greci, jud.Tulcea şi a Regulamentului de colectare a deşeurilor neconforme-inerte şi vegetale; 27-07-2021 -
HCL 42/21-07-2021 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru delegarea Serviciului de iluminat public al comunei Greci, judeţul Tulcea; 27-07-2021
HCL 41/05-07-2021 privind aprobarea Proiectului: „Creșterea capacității de protecție sanitară împotriva crizei cauzate de COVID-19” (Cod COR 132448) la nivelul com. Greci , jud. Tulcea; 11-07-2021 -
HCL 40/29-06-2021 aprobarea proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice în domeniul e-educație a școlii Gimnaziale Greci, județul Tulcea ” 06-07-2021 -
HCL 39/29-06-2021 aprobarea revocării parțiale a Hotărârii nr.25 /2021 a Consiliului local al com. Greci, privind aprobarea indexării impozitele și taxelor locale pentru anul 2022 și anume punctul 4 din Anexa nr. 3- Regulamentul privind taxa de colectare a deșeurilor; 06-07-2021 -
HCL 38/29-06-2021 aprobarea iniţierii dezmembrării pe loturi a unui teren extravilan din inventarul terenurilor comunei Greci , județul Tulcea, în vederea punerii în posesie a unor persoane îndreptăţite pentru reconstituirea dreptului de proprietate; 06-07-2021 -
HCL 37/29-06-2021 aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2021; 04-07-2021 -
HCL 36/29-06-2021 aprobarea situației financiare la 31.03.2021 a com. Greci , jud. Tulcea; 04-07-2021 -
HCL 35/17-06-2021 interzicerea temporară a circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. 1 Decembrie de la intersecţia cu Str. Vişinului până la intersecţia cu Str. Granitului, cu ocazia sărbătorii ZIUA COMUNEI GRECI- ”DUMINICA MARE” 22-06-2021 -
HCL 34/17-06-2021 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice în domeniul e-educație a școlii Gimnaziale Greci, județul Tulcea ” 22-06-2021 -
HCL 33/27-05-2021 Privind neincluderea în inventarul terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, a unor terenuri care nu aparţin Unității Administrativ Teritoriale comuna Greci; 08-06-2021 -
HCL 32/27-05-2021 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „EDILITAR GRECI” S.R.L. ; 08-06-2021 -
HCL 31/27-05-2021 aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2021; 08-06-2021 -
HCL 30/27-05-2021 aprobarea reinvestirii Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale de interes public local „EDILITAR GRECI” , Societate cu Răspundere Limitată, cu asociat unic comuna Greci, prin Consiliul Local al comunei Greci; 08-06-2021 -
HCL 29/27-05-2021 aprobarea încheierii exerciţiului financiar la 31.12.2020 al S.C. „EDILITAR GRECI” și repartizarea profitului net rezultat; 08-06-2021 -
HCL 28/17-05-2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Greci , jud. Tulcea, pe anul 2021. 24-05-2021 -
HCL 27/17-05-2021 alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru trei luni 24-05-2021 -
HCL 26/27-04-2021 privind aprobarea indicatorilor de performanţă, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Greci, judeţul Tulcea; 08-05-2021
HCL 25/27-04-2021 privind privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior; 08-05-2021
HCL 24/21-04-2021 aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2021; 26-04-2021 -
HCL 23/30-03-2021 aprobarea dizolvării și lichidării S.C. ECOSALTECH S.A Măcin. 10-04-2021 -
HCL 22/30-03-2021 actualizarea listei cuprinzând Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, prin defalcarea poz. 56 - Drumuri publice; 10-04-2021 -
HCL 21/30-03-2021 aprobarea majorării cuantumului ajutorului de urgenţă acordat de Primarul com. Greci pentru familiile și persoanele care se află în situații de necesitate; 10-04-2021 -
HCL 20/30-03-2021 aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru delegarea Serviciului de iluminat public al comunei Greci, judeţul Tulcea; 10-04-2021 -
HCL 19/30-03-2021 aprobarea modificării Hotărârii nr. 35/25.04.2016 a Consiliului Local al com. Greci, privind includerea în inventarul domeniului public al comunei Greci a sistemului de iluminat public al comunei Greci, județul Tulcea; 10-04-2021 -
HCL 18/30-03-2021 aprobarea situației financiare la 31.12.2020 a com. Greci , jud. Tulcea 10-04-2021 -
HCL 17/24-03-2021 privind aprobarea valorii de investiție şi solicitare scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul “PĂSTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN COMUNA GRECI”; 30-03-2021 -
HCL 16/23-02-2021 privind însuşirea şi aprobarea încheierii Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de ACHIZIŢII PUBLICE cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea. 05-03-2021 -
HCL 15/23-02-2021 aprobarea actualizării inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, prin excluderea/modificarea unor terenuri care nu aparţin Unității Administrativ Teritoriale comuna Greci; 05-03-2021 -
HCL 14/23-02-2021 aprobarea actualizării listei cuprinzând Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, prin defalcarea poz. 56 - Drumuri publice; 05-03-2021 -
HCL 13/23-02-2021 aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci propuse de S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2021; 05-03-2021 -
HCL 12/23-02-2021 aprobarea revocării unor taxe speciale stabilite prin Anexa nr. 1, Cap. Taxe speciale, Art. 484, alin.3) din Hotărârea nr. 57/26.11.2020 a Consiliului local al com. Greci, privind impozitele și taxelor locale pentru anul 2021; 05-03-2021 -
HCL 11/23-02-2021 aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) al obiectivului de investiţie „Înfiinţare plantaţie alun cu spaţii de depozitare şi procesare” comuna Greci, judeţul Tulcea, beneficiar S.C. BLISSFUL ORCHARD S.R.L.; 05-03-2021 -
HCL 10/23-02-2021 privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2020, pentru investiţii în anul 2021; 05-03-2021 -
HCL 9/23-02-2021 alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru trei luni 05-03-2021 -
HCL 8/28-01-2021 privind aprobarea modificării art. 8, alin. (1), lit a) din Contractul de asociere în participaţiune nr. 4532/19/29.09.2009 cu S.C. MAVGO HOLDING SRL Tașca, jud. Neamț. 12-02-2021 -
HCL 7/28-01-2021 privind aprobarea modificării contractului de furnizare a apei potabile, contract aprobat prin Hotărârea nr. 73/19.11.2018- privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa şi canalizare S.C. „EDILITAR GRECI” SRL; 12-02-2021 -
HCL 6/28-01-2021 privind aprobarea modificării şi completării Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor și activitatilor Departamanetului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Greci, prin Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România 12-02-2021 -
HCL 5/28-01-2021 pprivind aprobarea modificării şi completării Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea activităţii de Cadastru și Agricultură prin Filiala Județeană a Asociației Comunelor din România Tulcea; 12-02-2021 -
HCL 4/28-01-2021 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2021; 12-02-2021 -
HCL 3/28-01-2021 avizarea funcţionării rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2021 – 2022; 12-02-2021 -
HCL 2/08-01-2021 aprobarea validării rectificării bugetului local al com. Greci, pe anul 2020 prin Dispoziţia nr. 233/22.12.2020 a Primarului com. Greci 12-01-2021 -
HCL 1/08-01-2021 aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2020 12-01-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină