• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Greci: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 18/16-02-2023 privind aprobarea procedurilor referitoare la închirierea prin atribuire directă a unor terenuri din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, în vederea desfăşurării activităţii de păşunat; 26-02-2023    - -
HCL 17/16-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2023. 26-02-2023    - -
HCL 16/16-02-2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2023; 26-02-2023    -
HCL 15/16-02-2023 privind stabilirea locurilor de amplasare a staţiilor de microbuz în comuna Greci, judeţul Tulcea; 26-02-2023    - -
HCL 14/16-02-2023 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2022; 26-02-2023    - -
HCL 13/16-02-2023 privind aprobarea participării comunei Greci în cadrul proiectului: ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014 130963” şi a Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi U.A.T. com. Greci, jud. Tulcea, în vederea implementării proiectului; 26-02-2023    -
HCL 12/16-02-2023 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2023; 26-02-2023    - -
HCL 11/16-02-2023 privind aprobarea Planului de salubrizare al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2023 26-02-2023    - -
HCL 10/16-02-2023 privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; 26-02-2023    - -
HCL 9/16-02-2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru 3 luni (februarie, martier, aprilie 2023)- dl. Carapancea Nicolae 26-02-2023    - -
HCL 8/31-01-2023 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; 06-02-2023    - -
HCL 7/17-01-2023 privind propunerea ajustării prețului Contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări numărul 85/01 din 09.01.2020, conform O.U.G. 64 din 9 mai 2022, aferente obiectivului de investiţii “ EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II” 23-01-2023    - -
HCL 6/17-01-2023 privind acordare a unui mandat special d-lui Mocanu Nicolaie, Primar al com. Greci, jud. Tulcea, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, propunerea de actualizare a tarifului pentru preluarea deşeurilor municipale reziduale în vederea depozitării 23-01-2023    - -
HCL 5/17-01-2023 privind aprobarea tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele UAT com. Greci, pentru anul 2023; 23-01-2023    - -
HCL 4/17-01-2023 privind aprobarea tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2023; 23-01-2023    - -
HCL 3/17-01-2023 privind organizarea rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2023 – 2024; 23-01-2023    - -
HCL 2/17-01-2023 privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2022, pentru investiţii în anul 2023; 23-01-2023    - -
HCL 1/06-01-2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2022 10-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină