• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Monitorul oficial local Greci: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 13/03-03-2020 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN– SA pentru proiectul de investiţie „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA- FAZA II”, finanţat prin Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, ITI Delta Dunării; 07-03-2020 -
HCL 12/03-03-2020 privind aprobarea valorii proiectului de investitie „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA- FAZA II”; 07-03-2020 -
HCL 11/19-02-2020 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2020 25-02-2020 -
HCL 10/19-02-2020 privind aprobarea iniţierii procedurilor în vederea închirierii prin atribuire directă a unor terenuri din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, în vederea desfăşurării activităţii de păşunat 25-02-2020 -
HCL 9/19-02-2020 privind aprobarea funcţionării rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2020 – 2021 25-02-2020 -
HCL 8/19-02-2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020 25-02-2020 -
HCL 7/19-02-2020 Privind aprobarea situației financiare la 31.12.2019 a com. Greci , jud. Tulcea 25-02-2020 -
HCL 6/19-02-2020 Privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local la data de 31.12.2019, pentru anul 2020; 25-02-2020 -
HCL 5/19-02-2020 Privind aderarea comunei Greci la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Tulcea 25-02-2020 -
HCL 4/19-02-2020 privind actualizarea obligaţiilor financiare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de cadastru și agricultură prin Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România, 25-02-2020 -
HCL 3/19-02-2020 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului com. Greci pe anul 2020 25-02-2020 -
HCL 2/19-02-2020 Privind aprobarea Raportului activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2019 25-02-2020 -
HCL 1/09-01-2020 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2019 13-01-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină