• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Greci

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
71 27-09-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării VI a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022 - -   - -
70 15-09-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022; - -   - -
69 15-09-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea a situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea la 30.06.2021; - -   - -
68 14-09-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2022-2023, la nivelul com. Greci, jud. Tulcea; - -   - -
67 14-09-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Greci în Consiliul de Administraţie și în Comisia de Evaluare a Asigurării Calităţii (C.E.A.C.) şi pentru Grupul de acţiune antibullying ale Școlii Gimnaziale com. Greci, pentru anul şcolar 2022-2023; - -   - -
66 01-09-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind prelungirea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin PNDR: "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II". - -   - -
65 17-08-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea revocării Hotărârii nr. 48/09.06.2022 a Consiliului local al com. Greci, privind interzicerea temporară a circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. Carabalu de la intersecţia cu Str. Primăverii (Centrul de vizitare Parcul Naţional Munţii Măcinului) până la limita intravilanului com. Greci, respectiv pe Str. 1 decembrie, cu ocazia sărbătorii ZIUA COMUNEI GRECI- ”DUMINICA MARE” şi a Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”, respectiv a sărbătorii ZIUA GRECENILOR DE PRETUTINDENI; da 2022-08-17   -
64 17-08-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului com. Greci, Jud. Tulcea; da 2022-08-17  
63 10-08-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea înfiinţării sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi a iniţierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Greci, judeţul Tulcea da 2022-08-10  
62 05-08-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Greci, judeţul Tulcea; da 2022-08-05  
61 19-07-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin Măsura 7.2 al comunei Greci "MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA" - -   - -
60 14-07-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Greci, pe anul 2022; - -   - -
59 14-07-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea validării rectificării bugetului local al com. Greci, pe anul 2022 prin Dispoziţia nr. 135/07.07.2022 a Primarului com. Greci - -   - -
58 14-07-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind interzicerea temporară a circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. Carabalu de la intersecţia cu Str. Primăverii (Centrul de vizitare Parcul Naţional Munţii Măcinului) până la limita intravilanului com. Greci, cu ocazia sărbătorii „ZIUA GRECENILOR DE PRETUTINDENI”, respectiv a Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”; da 2022-07-14   -
57 24-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea unor măsuri pentru gospodărirea com. Greci, jud.Tulcea şi a Regulamentului de colectare a deşeurilor neconforme-inerte şi vegetale da 2022-06-24  
56 22-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării H.C.L. nr. 20/28.04.2015- aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor din inventarul domeniului privat al com. Greci, în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi a vânzării acestora; - -   - -
55 22-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării acordului cu A.D.D.J. Tulcea pentru activitatea de achiziţii publice a Primăriei com. Greci; - -   - -
54 22-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării acordului cu A.Co.R. Filiala Tulcea pentru activitatea de resurse umane şi taxe şi impozite a Primăriei com. Greci; - -   - -
53 22-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind clasificarea unor străzi din inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Greci, judeţul Tulcea; - -   - -
52 22-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea a situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea la 31.03.2022; - -   - -
51 22-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere în participațiune nr. 4532/19/29.09.2009, cesionat prin Actul adiţional nr. 1/12.06.2019 către S.C. MAVGO HOLDING SRL Tașca, jud. Neamț - -   - -
50 17-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Greci, vehicule care nu se supun înmatriculării; da 2022-06-17  
49 07-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI GRECI, JUDEȚUL TULCEA 2021-2027 da 2022-06-07  
48 06-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind interzicerea temporară a circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. Carabalu de la intersecţia cu Str. Primăverii (Centrul de vizitare Parcul Naţional Munţii Măcinului) până la limita intravilanului com. Greci, cu ocazia sărbătorii ZIUA COMUNEI GRECI- ”DUMINICA MARE” şi a Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”, respectiv a sărbătorii ZIUA GRECENILOR DE PRETUTINDENI - -   - -
47 06-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind sărbătorirea ZILEI COMUNEI GRECI , a Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”, respectiv a sărbătorii ZILEI GRECENILOR DE PRETUTINDENI în anul 2022; - -   - -
46 03-06-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind acordul modificării art. 2.1. din Actul adiţional nr. 1/12.06.2019 la Contractului de asociere în participațiune nr. 4532/19/29.09.2009, cu S.C. MAVGO HOLDING SRL Tașca, jud. Neamț; - -   - -
45 18-05-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea participării în cadrul proiectului P.N.R.R. Componenta C 10- Fondul local, a notei de fundamentare şi a cheltuielilor legate de proiect, inclusiv cheltuelile neeligibile pentru implementarea proiectului investiției „STAŢIE DE REÎNCARCARE MAŞINI ELECTRICE – CENTRUL DE VIZITARE PARCUL NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI COMUNA GRECI” - -   - -
44 18-05-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea participării în cadrul proiectului P.N.R.R. Componenta C 10- Fondul local, a notei de fundamentare şi a cheltuielilor legate de proiect, inclusiv cheltuelile neeligibile pentru implementarea proiectului investiției „PISTĂ PENTRU BICICLETE- ZONA DE PICNIC ŞI AGREMENT CRUCELE” - -   - -
43 13-05-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind acordul modificării art. 2.1. din Actul adiţional nr. 1/12.06.2019 la Contractului de asociere în participațiune nr. 4532/19/29.09.2009, cu S.C. MAVGO HOLDING SRL Tașca, jud. Neamț; - -   - -
42 13-05-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea încheierii exerciţiului financiar la 31.12.2021 al S.C. „EDILITAR GRECI” și repartizarea profitului net rezultat; - -   - -
41 12-05-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobare a PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR (P.A.A.R.) al com. Greci, jud. Tulcea şi constituirea Centrului Local de Conducere şi Coordonare a Evacuării în caz de conflict armat de la nivelul comunei Greci, judetul Tulcea - -   - -
40 12-05-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; aprobarea rectificării bugetului local III de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022 - -   - -
39 09-05-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general al investiției „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Greci, jud. Tulcea” - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final - -   - -
38 18-04-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării denumirii străzilor din com.Greci, jud. Tulcea ; da 2022-04-18   -
37 14-04-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea implementării proiectului ”DEZVOLTAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE BAZĂ ÎN COMUNA GRECI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR” - -   - -
36 14-04-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Memoriului justificativ si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ”DEZVOLTAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE BAZĂ ÎN COMUNA GRECI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR” - -   - -
35 12-04-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea dezmembrării pe loturi a unui teren intravilan din inventarul domeniului public al comunei Greci, în scopul implementării unor proiecte de interes local; - -   - -
34 12-04-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general al investiției „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA” conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; - -   - -
33 08-04-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a comunei Greci, judeţul Tulcea, pentru perioada 2022-2032 da 2022-04-08   -
32 07-04-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea stemei comunei Greci, judeţul Tulcea; da 2022-04-07  
31 06-04-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin Măsura 7.2 al comunei Greci "MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA" - -   - -
30 24-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Greci, judeţul Tulcea; da 2022-03-24  
29 23-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării poz. 20 a Anexei nr. 1 a H.C.L.nr. 36/30.05.2019 privind includerea în inventarul domeniului public al comunei Greci a unor drumuri din extravilanul com. Greci; - -   - -
28 22-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului: „Creșterea capacității de protecție sanitară împotriva crizei cauzate de COVID-19” (Cod COR 132448) la nivelul com. Greci , jud. Tulcea; - -   - -
27 22-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – U.A.T. comuna Greci" în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) - -   - -
26 22-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2022; - -   - -
25 22-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci, precum şi a tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2022 - -   - -
24 22-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pentru anul 2022 - -   - -
23 22-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pentru anul 2022 - -   - -
22 21-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022; - -   - -
21 21-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea a situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea la 31.12.2021; - -   - -
20 21-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Greci, jud. Tulcea; - -   - -
19 15-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2023, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior; da 2022-03-15  
18 10-03-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ ale obiectivului „ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; da 2022-03-10   -
17 23-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al SĂLII DE SPORT “ IVAN PATZAICHIN” din com. Greci, Str. 1 Decembrie nr. 20, jud. Tulcea da 2022-02-23  
16 18-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rezilierii Contractului de finanţare propus spre finanţare prin Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea pentru investiţia “ MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL COM. GRECI, JUD. TULCEA” da 2022-02-18   -
15 18-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022; da 2022-02-18   -
14 07-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general ale obiectivului „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA GRECI”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” da 2022-02-07   -
13 07-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general ale obiectivului „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” da 2022-02-07   -
12 07-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general ale obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA II”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” da 2022-02-07   -
11 07-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general ale obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” da 2022-02-07   -
10 03-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea bugetului local al com. Greci, pe anul 2022. da 2022-02-03   -
9 03-02-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2021, pentru investiţii în anul 2022; da 2022-02-03   -
8 26-01-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea participării comunei Greci în cadrul proiectului ”Cooperare pentru dezvoltarea pieței locale prin integrarea lanțurilor scurte de aprovizionare, sector legumicol, în zona U.A.T. Comuna GRECI din județul Tulcea” și încheierea acordului de cooperare în vederea implementării proiectului; da 2022-01-26   -
7 18-01-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind însuşirea actualizării tarifului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin operatorul ales de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, pentru anul 2022; da 2022-01-18   -
6 18-01-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., pentru realizare " REALIZARE BUCLĂ MT = 2,7 KM, ÎNTRE LEA MT 9906, LOCALITATE GRECI, DERIVAȚIE PTA 369 RADIAL ŞI LEA MT 9904, DERIVAȚIE CAPĂT DE REȚEA STP. NR. 55”; da 2022-01-18   -
5 18-01-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea procedurilor în vederea vânzării unui teren aparţinînd domeniului privat din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, în suprafaţă de 41.771 m.p. prin licitaţie publică; da 2022-01-18  
4 17-01-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind schimbarea destinaţiei imobilelor din inventarul domeniului public al com. Greci în care au funcţionat Şcoala Jandaru, din str. Viticulturii nr. 14 şi Şcoala Frumuşica, din str. Blajin nr. 5, urmare a întreruperii activităţii educaţionale de mai mult de 3 ani; da 2022-01-17   -
3 12-01-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie şi membrii comisiei de cenzori ai SC Ecosaltech SA Măcin - -   - -
2 07-01-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea revocării Hotărârii nr. 38/29.06.2021 a Consiliului local al com. Greci, privind aprobarea iniţierii dezmembrării pe loturi a unui teren extravilan din inventarul terenurilor comunei Greci , județul Tulcea, în vederea punerii în posesie a unor persoane îndreptăţite pentru reconstituirea dreptului de proprietate - -   - -
1 03-01-2022 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2021; da 2022-01-03   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină