• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Greci

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
7 06-02-2024 SIMION MARIAN, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 58/05-02-2024 convocare şedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Cons. Local Greci pe 06.02.2024, ora 8,00 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de Învățământ, parte a bugetului local inițial al com. Greci - jud. Tulcea, pe anul 2024; - 2024-02-07 -
6 06-02-2024 SIMION MARIAN, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 58/05-02-2024 convocare şedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Cons. Local Greci pe 06.02.2024, ora 8,00 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea pentru 3 luni: febr., mart. și apr. 2024; - 2024-02-07 -
5 30-01-2024 CIUREA ANGELIN MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 49/25-01-2024 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci pe 30.01.2024, ora 15,00 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2024; - 2024-02-05 -
4 30-01-2024 CIUREA ANGELIN MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 49/25-01-2024 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci pe 30.01.2024, ora 15,00 privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2023, pentru investiţii în anul 2024; - 2024-02-05 -
3 25-01-2024 CIUREA ANGELIN MIHAI, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 47/23-01-2024 convocare şedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Cons. Local Greci pe 25.01.2024, ora 8,00 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM ALE COMUNEI GRECI, JUDETUL TULCEA” și a Devizul general actualizat; - 2024-01-29
2 25-01-2024 CIUREA ANGELIN MIHAI, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 47/23-01-2024 convocare şedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Cons. Local Greci pe 25.01.2024, ora 8,00 privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci, precum şi a tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2024; - 2024-01-29 -
1 10-01-2024 CIUREA ANGELIN MIHAI, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/08-01-2024 convocare şedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Cons. Local Greci pe 10.01.2024, ora 8,00 privind organizarea rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2024 – 2025; - 2024-01-10 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină