Primar, MOCANU NICOLAIE

MOCANU NICOLAIE, Primar

MOCANU NICOLAIE
primarul comunei Greci

Studii: profesor; Studii postuniversitare; 
Formaţiunea politică: PNL

Primar la primul mandat (vârsta: 56 de ani)


Anunţuri publicate recent
Intenţie atribuiri contracte de finanţare nerambursabilă - domenii: social, tineret, sport
Anunț - solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul "Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea"


2021-03-06 00:00:00 Anunt mediu.pdf  (65,99 KB) : 06-03-2021   utilizator: 1  
Anunţ - dezbatere publică RIM şi SEA GAZE (Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Greci, judeţul Tulcea)


0000-00-00 00:00:00 Adresa APM nr-947 - 21-01-2021.pdf  (220,44 KB) : 30-11--0001   utilizator: 1  
2021-01-21 00:00:00 anunt dezbatere publica RIM si SEA GAZE.pdf  (360,92 KB) : 21-01-2021   utilizator: 1  
Anunţ public - infiinţare plantaţie de aluni, spaţii de depozitare şi procesare


2021-01-18 00:00:00 Anunt public.pdf  (24,20 KB) : 18-01-2021   utilizator: 1  
2021-01-18 00:00:00 REFERAT DE SPECIALITATE.pdf  (61,01 KB) : 18-01-2021   utilizator: 1  
DESCRIERE PROIECT - EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTĂRI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI – CORP A

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA GRECI, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTĂRI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI – CORP A”, cod SMIS 123032, conform contract de finanțare nr. 4564/10.07.2019 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1 B ITI: “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.


2021-01-12 00:00:00 Descriere proiect modernizare si dotari scoala.pdf  (477,32 KB) : 12-01-2021   utilizator: 1  
Anunţ - concurs angajare Şofer I, în data de 11 noiembrie 2020


2020-10-19 00:00:00 FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS.doc  (68,00 KB) : 19-10-2020   utilizator: 1  
2020-10-19 00:00:00 anunt concurs angajare sofer - conditii - bibliografie.pdf  (264,23 KB) : 19-10-2020   utilizator: 1  
2020-11-04 00:00:00 PROCES VERBAL SOLUTIONARE CONTESTATIE.pdf  (40,03 KB) : 04-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-11 00:00:00 REZULTAT PROBA SCRISA.pdf  (71,58 KB) : 11-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-12 00:00:00 ANUNT AMANARE CONCURS.pdf  (168,59 KB) : 12-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-19 00:00:00 Rezultat proba practica.pdf  (299,25 KB) : 19-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-24 00:00:00 REZULTAT interviu.pdf  (72,85 KB) : 24-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-24 00:00:00 REZULTAT FINAL.pdf  (33,94 KB) : 24-11-2020   utilizator: 1  
ANUNŢ IMPORTANT - sprijin financiar pentru preşcolari şi şcolari

Conform OUG nr.133/2020, în vigoare de la data de 12 august 2020, copiii preşcolari şi şcolari din învăţămantul primar şi gimnazial, proveniţi din familiile cele mai defavorizate, beneficiază de sprijin educaţional pe baza de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei/copil/an şcolar, pentru achiziţionarea rechizitelor şcolare...


2020-09-02 00:00:00 anunt important.pdf  (44,40 KB) : 02-09-2020   utilizator: 1  
Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Sectoare cadastrale 0, 1, 2, 5, 13, 15


2020-07-30 00:00:00 ANUNT PREALABIL .pdf  (49,17 KB) : 30-07-2020   utilizator: 1  
Anunţ privind propunerile preliminare de elaborare plan urbanistic zonal

Înfiinţare plantaţie alun cu spaţii de depozitare şi procesare (t27, p206, nr. cad./c.f. 33816 - extravilan comuna Greci, judeţul Tulcea)


2020-07-09 00:00:00 puz panou blissful.pdf  (424,56 KB) : 09-07-2020   utilizator: 1  
Anunţ - majorare preţ apă potabilă

HCL 24 - 2020 - privind aprobarea preţului apei potabile distribuite şi tariful pentru serviciile de canalizare epurare furnizate populaţiei comunei Greci, judeţul Tulcea


2020-06-22 00:00:00 anunt_majorare pret apa 2020-06-29_091242.pdf  (255,55 KB) : 22-06-2020   utilizator: 1  
Anunţ important: persoane fizice autorizate (PFA), persoanele juridice, întreprinderile individuale (II), întreprinderile familiale (IF)

Ca urmare a modificării Legii 416/2001-privind Venitul Minim Garantat prin Legea 192/2018 în vigoare de la 22 octombrie 2018 , ce reglementează faptul că persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pe lângă muncă în folosul comunității, au obligatia de a presta activități sezoniere, persoanele fizice autorizate (PFA), persoanele juridice, întreprinderile individuale (II), întreprinderile familiale (IF), care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza U.A.T. Greci, sunt așteptați la sediul Primăriei pentru a depune solicitări în scris în acest sens...


2020-06-18 00:00:00 ANUNT-PFA-II-IF.pdf  (109,54 KB) : 18-06-2020   utilizator: 1  
Anunţ examen promovare în grad inspector clasa I grag profesional principal în cadrul compartimentului Cadastru Agricultură şi Urbanism


2020-05-29 00:00:00 formular_de_inscriere.doc  (67,50 KB) : 29-05-2020   utilizator: 1  
2020-05-29 00:00:00 anunt-conditii-bibliografie.pdf  (67,23 KB) : 29-05-2020   utilizator: 1  
2020-05-29 00:00:00 atributii.pdf  (119,07 KB) : 29-05-2020   utilizator: 1  
2020-06-29 00:00:00 rezultat final .pdf  (124,49 KB) : 29-06-2020   utilizator: 1  
2020-06-29 00:00:00 rezultat proba interviu.pdf  (173,99 KB) : 29-06-2020   utilizator: 1  
2020-06-29 00:00:00 rezultat proba scrisa.pdf  (172,12 KB) : 29-06-2020   utilizator: 1  
Anunţ public - lotizare teren pentru construire case de vacanţă - trecere din extravilan în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea


2020-05-20 00:00:00 anunt public lotizare terenuri.pdf  (34,88 KB) : 20-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - pentru Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Greci, judeţul Tulcea


2020-05-20 00:00:00 anunt public privind decizia etapei de incadrare.pdf  (25,08 KB) : 20-05-2020   utilizator: 1