Primar, MOCANU NICOLAIE

MOCANU NICOLAIE, Primar

MOCANU NICOLAIE
primarul comunei Greci

Studii: profesor; Studii postuniversitare; 
Formaţiunea politică: PNL

Primar la primul mandat (vârsta: 56 de ani)


Anunţuri publicate recent
ANUNȚ FOARTE IMPORTANT - intabulare

Având în vedere unele neclarități și erori apărute în înregistrarea sistematică ( intabulare) a terenurilor din extravilanul localității și ținând cont de intenția Primăriei de a rectifica aceste erori, rugăm proprietarii care au întampinat astfel de situații să se prezinte la Primărie, ÎN CEL MAI SCURT TIMP, la biroul Cadastru și să depună solicitarea de rectificare.


ANUNȚ FOARTE IMPORTANT !!! -PRIVIND INTABULĂRILE - termen 30 IULIE 2021

Având în vedere unele neclarități și erori apărute în înregistrarea sistematică ( intabularea) a terenurilor din extravilanul localității și ținând cont de intenția Primăriei de a rectifica aceste erori, rugăm proprietarii care au întampinat astfel de situații să se prezinte la Primărie, la biroul Cadastru și să depună solicitarea de rectificare. TERMEN : 30 IULIE 2021. Precizăm că, după această data nu se mai admit solicitări de rectificare, amplasamentul proprietăților rămânând definitive conform înregistrării sistematice !!


2021-07-21 00:00:00 anunt intabulare.pdf  (124,99 KB) : 21-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă - activităţi nonprofit de interes local


2021-07-21 00:00:00 Anunt atribuire a contractelor de finantare nerambursabila 2021.pdf  (85,61 KB) : 21-07-2021   utilizator: 1  
Publicaţie de căsătorie: PÂNTEA DUMITRU şi TIHON OLGA

Data căsătoriei: 31-07-2021


Publicaţie de căsătorie   (70 Kb) : 21-07-2021   utilizator: 122  
Anunţ de participare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în comuna Greci, judeţul Tulcea
Anunt - Fondul de ameliorare a pasunei comunale

Administratia Fondului de ameliorare a pasunei comunale, inregistrata sub numarul J22/2796.2019, cui 41567860, reprezentata de Rosca Constantin va solicita participarea la aplicarea practicilor agricole durabile de exploatare pajistiilor inchiriate/ concesionate de catre crescatorii de animale, persoane fizice si juridice. Oferim acordarea de consultanta in vederea majorarii semnificative a subventiei, 220 euro/ha/an, acordate de catre APIA prevazute in perioada de tranzitie 2021-2022 a programului de dezvoltare a agriculturii pentru crescatorii de animale care au inchiriat pasuni de pe raza UAT-lui si au depus cererea unica de plata SAPS APIA.


2021-06-07 00:00:00 Anunt - Fondul de ameliorare a pasunei comunale.pdf  (134,71 KB) : 07-06-2021   utilizator: 1  
Anunţ - atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă 2021


2021-05-26 00:00:00 anunt atribuire a contractelor de finantare nerambursabila 2021.pdf  (467,88 KB) : 26-05-2021   utilizator: 1  
Anunț - solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul "Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea"


2021-03-06 00:00:00 Anunt mediu.pdf  (65,99 KB) : 06-03-2021   utilizator: 1  
Anunţ public - infiinţare plantaţie de aluni, spaţii de depozitare şi procesare


2021-01-18 00:00:00 Anunt public.pdf  (24,20 KB) : 18-01-2021   utilizator: 1  
2021-01-18 00:00:00 REFERAT DE SPECIALITATE.pdf  (61,01 KB) : 18-01-2021   utilizator: 1  
DESCRIERE PROIECT - EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTĂRI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI – CORP A

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA GRECI, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTĂRI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI – CORP A”, cod SMIS 123032, conform contract de finanțare nr. 4564/10.07.2019 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1 B ITI: “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.


2021-01-12 00:00:00 Descriere proiect modernizare si dotari scoala.pdf  (477,32 KB) : 12-01-2021   utilizator: 1  
Anunţ - concurs angajare Şofer I, în data de 11 noiembrie 2020


2020-10-19 00:00:00 FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS.doc  (68,00 KB) : 19-10-2020   utilizator: 1  
2020-10-19 00:00:00 anunt concurs angajare sofer - conditii - bibliografie.pdf  (264,23 KB) : 19-10-2020   utilizator: 1  
2020-11-04 00:00:00 PROCES VERBAL SOLUTIONARE CONTESTATIE.pdf  (40,03 KB) : 04-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-11 00:00:00 REZULTAT PROBA SCRISA.pdf  (71,58 KB) : 11-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-12 00:00:00 ANUNT AMANARE CONCURS.pdf  (168,59 KB) : 12-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-19 00:00:00 Rezultat proba practica.pdf  (299,25 KB) : 19-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-24 00:00:00 REZULTAT interviu.pdf  (72,85 KB) : 24-11-2020   utilizator: 1  
2020-11-24 00:00:00 REZULTAT FINAL.pdf  (33,94 KB) : 24-11-2020   utilizator: 1  
ANUNŢ IMPORTANT - sprijin financiar pentru preşcolari şi şcolari

Conform OUG nr.133/2020, în vigoare de la data de 12 august 2020, copiii preşcolari şi şcolari din învăţămantul primar şi gimnazial, proveniţi din familiile cele mai defavorizate, beneficiază de sprijin educaţional pe baza de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei/copil/an şcolar, pentru achiziţionarea rechizitelor şcolare...


2020-09-02 00:00:00 anunt important.pdf  (44,40 KB) : 02-09-2020   utilizator: 1  
Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Sectoare cadastrale 0, 1, 2, 5, 13, 15


2020-07-30 00:00:00 ANUNT PREALABIL .pdf  (49,17 KB) : 30-07-2020   utilizator: 1  
Anunţ privind propunerile preliminare de elaborare plan urbanistic zonal

Înfiinţare plantaţie alun cu spaţii de depozitare şi procesare (t27, p206, nr. cad./c.f. 33816 - extravilan comuna Greci, judeţul Tulcea)


2020-07-09 00:00:00 puz panou blissful.pdf  (424,56 KB) : 09-07-2020   utilizator: 1  
Anunţ - majorare preţ apă potabilă

HCL 24 - 2020 - privind aprobarea preţului apei potabile distribuite şi tariful pentru serviciile de canalizare epurare furnizate populaţiei comunei Greci, judeţul Tulcea


2020-06-22 00:00:00 anunt_majorare pret apa 2020-06-29_091242.pdf  (255,55 KB) : 22-06-2020   utilizator: 1  
Anunţ important: persoane fizice autorizate (PFA), persoanele juridice, întreprinderile individuale (II), întreprinderile familiale (IF)

Ca urmare a modificării Legii 416/2001-privind Venitul Minim Garantat prin Legea 192/2018 în vigoare de la 22 octombrie 2018 , ce reglementează faptul că persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pe lângă muncă în folosul comunității, au obligatia de a presta activități sezoniere, persoanele fizice autorizate (PFA), persoanele juridice, întreprinderile individuale (II), întreprinderile familiale (IF), care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza U.A.T. Greci, sunt așteptați la sediul Primăriei pentru a depune solicitări în scris în acest sens...


2020-06-18 00:00:00 ANUNT-PFA-II-IF.pdf  (109,54 KB) : 18-06-2020   utilizator: 1  
Anunţ examen promovare în grad inspector clasa I grag profesional principal în cadrul compartimentului Cadastru Agricultură şi Urbanism


2020-05-29 00:00:00 formular_de_inscriere.doc  (67,50 KB) : 29-05-2020   utilizator: 1  
2020-05-29 00:00:00 anunt-conditii-bibliografie.pdf  (67,23 KB) : 29-05-2020   utilizator: 1  
2020-05-29 00:00:00 atributii.pdf  (119,07 KB) : 29-05-2020   utilizator: 1  
2020-06-29 00:00:00 rezultat final .pdf  (124,49 KB) : 29-06-2020   utilizator: 1  
2020-06-29 00:00:00 rezultat proba interviu.pdf  (173,99 KB) : 29-06-2020   utilizator: 1  
2020-06-29 00:00:00 rezultat proba scrisa.pdf  (172,12 KB) : 29-06-2020   utilizator: 1  
Anunţ public - lotizare teren pentru construire case de vacanţă - trecere din extravilan în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea


2020-05-20 00:00:00 anunt public lotizare terenuri.pdf  (34,88 KB) : 20-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - pentru Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Greci, judeţul Tulcea


2020-05-20 00:00:00 anunt public privind decizia etapei de incadrare.pdf  (25,08 KB) : 20-05-2020   utilizator: 1