Primar, MOCANU NICOLAIE

MOCANU NICOLAIE, Primar

MOCANU NICOLAIE
primarul comunei Greci

Studii: profesor; Studii postuniversitare; 
Formaţiunea politică: PNL

Primar la primul mandat (vârsta: 57 de ani)

 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Anunţ - examen de promovare în grad profesional în data de 07-09-2022 - posturi: inspector clasa I - compartiment Asistenţă socială şi compartiment Urbanism cadastru
examen promovare.pdf  (70,20 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România, în valoare de 500 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia țării noastre de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității.


        ”La sfârșitul lunii mai C.E a aprobat prima din cele două scheme de ajutor de stat ale României, în valoare de 100 de milioane de euro, scopul acesteia fiind sprijinirea regenerării suprafețelor de fond forestier afectate de calamități naturale din România. Schema aprobată astăzi, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, are o valoare mult mai mare, respectiv 500 de milioane de euro, și urmărește să sprijine deținătorii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe de pădure. Acest lucru va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung, efecte de care se vor bucura și generațiile viitoare”, a menționat ministrul Barna TÁNCZOS.


        În cadrul schemei se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe deținătorilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. 

        Pentru a beneficia de ajutor, deținătorii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha, sau perdele forestiere de protecție (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. De asemenea, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în baza schemei acoperă integral costurile standard prevăzute. 

OUG NR- 35 din 06-04-2022.pdf  (846,96 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare sistem rutier în comuna Greci. judeţul Tulcea - faza I
Anunt public pentru etapa de incadrare.pdf  (70,53 KB)  data: 29-07-2022   utilizator: 1  
Anunţuri publice privind decizia etapei de încadrare pentru Extindere şi modernizare sistem de canalizare şi evacuare ape uzate şi Amenajare sistem rutier în comuna Greci, judeţul Tulcea
Adresa APM nr- 9922 - 26-07-2022 - Anunt public privind decizia Etapei de incadrare.pdf  (239,23 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
Adresa APM nr- 9923 - 26-07-2022 - Anunt public privind decizia Etapei de incadrare.pdf  (235,27 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă - activități nonprofit de interes local
Oficiul Fitosanitar Tulcea - buletin de avertizare nr. 22 / 14.07.2022
Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea organismelor de daunare: –Locusta migratorie,Gomphocerippus rufus , care pot provoca pierderi mari de productie la culturile de porumb, floarea soarelui trestia, trifoiul, gramineele furajere etc. Folositi produsul  autorizat in vederea aplicarii prin  pulverizare aeriana, prezentat mai jos: DIMILIN 48 SC-50 ml/ha

autorizatie.pdf  (118,53 KB)  data: 19-07-2022   utilizator: 1  
LACUSTE-2022.doc  (210,50 KB)  data: 19-07-2022   utilizator: 1  
Dezbatere publică - proiect de hotărâre 50 din 17-06-2022 privind aprobare regulament procedură înregistrare, radiere, evidenţă vehicule de pe raza comunei Greci, judeţul Tulcea
Anunţuri publice privind depuneri solicitari emitere acorduri de mediu
- extindere şi modernizare sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Greci, judeţul Tulcea
- amenajare sistem rutier în comuna Greci, judeţul Tulcea - faza II

solicitare emitere acord de mediu nr 7895.pdf  (348,44 KB)  data: 01-07-2022   utilizator: 1  
solicitare emitere acord de mediu nr 7893.pdf  (426,19 KB)  data: 01-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ - solicitare emitere acord de mediu pentru - Amenajare sistem rutier în comuna Greci, judeţul Tulcea
anunt - solicitare acord mediu.pdf  (48,50 KB)  data: 27-06-2022   utilizator: 1  
Avertizare privind consumul de apă
avertizare_consum_apa.pdf  (55,52 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Recomandări pentru perioadele caniculare
masuri_in_perioade_caniculare.pdf  (35,34 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicateprimar