Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţuri publice privind depuneri solicitari emitere acorduri de mediu
- extindere şi modernizare sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Greci, judeţul Tulcea
- amenajare sistem rutier în comuna Greci, judeţul Tulcea - faza II

solicitare emitere acord de mediu nr 7895.pdf  (348,44 KB)  data: 01-07-2022   utilizator: 1  
solicitare emitere acord de mediu nr 7893.pdf  (426,19 KB)  data: 01-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ - solicitare emitere acord de mediu pentru - Amenajare sistem rutier în comuna Greci, judeţul Tulcea
anunt - solicitare acord mediu.pdf  (48,50 KB)  data: 27-06-2022   utilizator: 1  
Avertizare privind consumul de apă
avertizare_consum_apa.pdf  (55,52 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Recomandări pentru perioadele caniculare
masuri_in_perioade_caniculare.pdf  (35,34 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Anunţ - organizare concurs pentru două posturi Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Achiziții publice și programe din fonduri externe în data de 13 iulie 2022
Primăria comunei Greci, județul Tulcea anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată (pe durata implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit pct. 6 din anexa la O.U.G. nr 63/2010 – 3 ani) a două posturi vacante contractuale de Inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului Achiziții publice și programe din fonduri externe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Greci. 
         Concursul constă în susţinerea următoarelor probe, la sediul Primăriei comunei Greci, din str. 1 Decembrie, nr. 16:
1.    Selecția dosarelor care se va face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
2.    Proba scrisă în data de 13 iulie 2022 ora 11.00;
3.    Proba interviului în data de 15 iulie 2022, ora 11.00. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 21 iunie 2022 (ora 8.00) – 06 iulie 2022 (ora 16.30), la sediul Primăriei comunei Greci, județul Tulcea din str. 1 Decembrie , nr. 16

anunt concurs - conditii - bibliografie - calendar.docx  (1,14 MB)  data: 17-06-2022   utilizator: 1  
Hotărârea ISU Tulcea nr 52/21.04.2022 privind actualizarea spaţiilor temporare pentru cazare pe teritoriul judeţului Tulcea a cetăţenilor proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina
ISUTL-hotararea52-2022.pdf  (572,78 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România
   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în cursul lunii aprilie 2022, Campania Națională „Curățăm România!” sub sloganul ”O țară fără deșeuri abandonate!”. Cantitățile foarte mari de deșeuri abandonate ilegal pe tot cuprinsul țării ne obligă să facem ceva. Avem o responsabilitate morală pentru ce lăsăm moștenire generațiilor viitoare.
   Până în 2020, România trebuia să ajungă la 50% rată de reciclare pentru a nu fi penalizată de către Uniunea Europeană. Acestă ţintă a fost ratată, având în vedere că doar 11% din deşeurile municipale sunt reciclate, ceea ce ne face ţara cu a doua cea mai slabă rată de reciclare din UE, sub noi fiind doar Malta cu 6,5%. Un procent ruşinos, având în vedere că media europeană este de 47%, cea mai mare rată fiind în Germania, 67%.

    Până în 2025, România trebuie să ajungă la 55% rată de reciclare, o ţintă greu de atins pentru ţara noastră, care încă se luptă cu închiderea gropilor de gunoi ilegale şi cu importurile ilegale de deşeuri. Aceasta presupune o altă provocare pentru România: reducerea până la 10% a cantităţii de deşeuri municipale depozitate, până în 2035. În prezent, românii depozitează 70% din gunoiul pe care-l produc, în timp ce media europeană este de 24%, restul se reciclează.

   Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România


Campania nationala - Curatam Romania.pdf  (246,83 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Informare - Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia
Informare - Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, potrivit cărora proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Facem precizarea că autoritățile administrației publice locale prin agenții agricoli angajați sau persoanele din cadrul acestor instituții, desemnate prin dispoziție a primarului identifică terenurile infestate cu buruiana ambrozia și transmit în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale. 

După transmiterea somaţiilor, verificarea şi constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziție a primarului, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată și completată prin Legea nr. 129/2020.

Personalul împuternicit de primar, polițiștii locali sau comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, după caz, efectuează două controale pe teren.

Primul control îl efectuează în perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității, iar proprietarii care nu au aplicat măsurile de combatere sunt sancționați cu „Avertisment”. 

Cel de-al doilea control este efectuat în perioada 16 – 31 octombrie a fiecărui an și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce au primit sancțiunea de avertisment. 

În acest caz, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei iar persoanele juridice cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei.

 În situația când autoritățile administrației publice locale nu aplică măsurile de identificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia și de sancționare a deținătorilor acestora, după caz, specialiștii desemnați de Instituția Prefectului verifică modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin acestor instituții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de combatere a acestei buruieni.

Atenție ! Persoanele fizice sau juridice sancționate cu amenzi în primul an de control, respectiv în anul 2022, pot fi sancționate și în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a buruienii ambrozia potrivit legii.


buruiana ambrozia - prezentare si combatere.pdf  (761,01 KB)  data: 05-04-2022   utilizator: 1  
Testare GRATUITĂ pentru hepatita B și C
Începând cu data de 06 APRILIE 2022 vă invităm la cabinet CMI Niculescu Dominic Florentiu, str. Nufărului, nr.22, pentru testare GRATUITĂ în vederea depistării hepatitei cu virus B și C.
Cei interesați se pot prezenta cu o copie de buletin sau carte de identitate.

materiale_informationale.pdf  (894,83 KB)  data: 05-04-2022   utilizator: 1  
Informare - gripa aviară
Informare gripa aviara.pdf  (116,16 KB)  data: 01-04-2022   utilizator: 1  
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Delta Tulcea - Măsuri de apărare împotriva incendiilor
Masuri aparare impotriva incendiilor.pdf  (357,07 KB)  data: 01-04-2022   utilizator: 1  
APIA - Obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate
Informare APIA.pdf  (153,26 KB)  data: 01-04-2022   utilizator: 1  
GAL DELTA DUNĂRII - organizare cursuri
Cursuri de initiere pentru ajutor bucatar, chelner/ospatar, competente digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei şi cursuri calificare pentru administrator de pensiune, lucrător în comerţ, manichiuristă, cameristă, agent de securitate. Cursurile sunt organizate de GAL DELTA DUNĂRII - date de contact

afis cursuri.pdf  (179,33 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Greci pe anul 2022
Anunțuri de participare la finanțare nerambursabilă de la buget local al comunei Greci, judeţul Tulcea şi ghidul solicitatntului

Anunț participare_finanțare nerambursabilă_buget local_Culte religioase_2022.pdf  (39,17 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Anunț participare_finanțare nerambursabilă_buget local_Sport și Cultural_2022.pdf  (29,14 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Ghidul solicitantului_Bugetul local_Culte religioase_2022.pdf  (468,65 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Ghidul solicitantului_Buget local_Activități sportive și Culturale_2022.pdf  (698,39 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Programul anual finanțări nerambursabile buget local_2022.pdf  (28,87 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Tulcea - referitor gripa aviară
DS - adresa gripa aviara.pdf  (37,18 KB)  data: 28-03-2022   utilizator: 1  
APIA - vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă în anul 2022
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează - pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2021, rentierii agricoli se pot prezenta începând cu 01 martie, până la data de 31 august 2022, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv la cel al Municipiului București, cu următoarele documente, în original:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.
Persoana desemnată din cadrul Centrului APIA va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul”.
Sumele vizate pe perioada pandemiei cu Coronavirus pentru Campaniile 2019 și 2020 vor fi înscrise în carnetele de rentier la data prezentării rentierilor/împuterniciților acestora pentru viza aferentă anului 2021.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembriea anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
 
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2021poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru APIA, până la data limită 15.10.2022, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
-          carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
-          copie a certificatului de deces;
-          copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”);
-          copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;
-          împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original)
-          extras de cont pe numele moștenitorului.
La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.
Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.
data: 25-03-2022   utilizator: 1
În perioada 11 noiembrie 2021 - 10 noiembrie 2023 Asociaţia Măini Întinse în parteneriat cu Asociaţia Ai Încrededere şi Asociaţia Aliot House desfăşoară activithjăţi în cadrul proiectului "Mediul rural - viitor antreprenorial"
comunicat de presa POCU.pdf  (41,35 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
Anunţ - procedura de nominalizare a punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare care vor funcţiona în anul 2022 în perimetrul RBDD şi în zonele limitrofe
puncte debarcare si centre prima vanzare.pdf  (175,95 KB)  data: 25-10-2021   utilizator: 1  
Anunţ - în urma aprobării Hotărârii Consiliului Local nr.47/26-08-2021, s-a stabilit ca persoanele care în decursul anului 2021 au dat naștere unui copil și au domiciliul stabil pe raza comunei Greci , să beneficieze de un stimulent pentru nou-născut.
Acte necesare acordării stimulentului pentru nou-născut:

- Cerere tipizată;

-Actul de identitate al solicitantului (părintelui), în original și copie;

-Actul de identitate al celuilalt părinte,  în original și copie;

-Certificatul de naștere al copilului sau certificat medical constatator al născutului viu în original și copie, în cazul în care nu este eliberat certificatul de naștere

 Condiții de acordare:

 - Părinții copilului să fie cu domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a comunei Greci.

 Cererile se vor depune  la Compartimentul de Asistență Socială, la  d-na Mocanu Daniela.

 

data: 10-09-2021   utilizator: 1
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate

anunturi_comunicate