Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Dezbatere publică - proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2024
raport de specialitate.doc  (57,50 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
referat.docx  (54,09 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
_proiect de hotarare.doc  (76,00 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
_anunt.pdf  (111,65 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
ANEXE IMPOZITE.doc  (733,00 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
Anunț licitație publică privind vânzarea unor terenuri (34 loturi), situate în intravilanul comunei Greci, județul Tulcea
Data-limită de depunere a ofertelor: 24/11/2023, ora 13:00

Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27/11/2023, ora 11:00, la Căminul Cultural din Comuna Greci, Județul Tulcea, str. 1 Decembrie, nr.8Anunt licitatie.pdf  (398,40 KB)  data: 07-11-2023   utilizator: 1  
ERATA anunt licitatie vanzare terenuri.pdf  (272,54 KB)  data: 15-11-2023   utilizator: 1  
Anunţ ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,87 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
lista bunuri care duc la excluderea ajutorului.pdf  (57,27 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Pistă de biciclete și zonă picnic
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.pdf  (41,65 KB)  data: 12-10-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - proiect PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată
Comuna Greci a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5486/722DOT/03.08.2023 cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, pentru implementarea proiectului „CONDIȚI NOI PENTRU OAMENI NOI” – ASIGURAREA DOTĂRILOR ȘI ECHIPAMENTELOR NECESARE UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI" 

Valoarea totală a proiectului este de 669.954,18 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 669.954,18 lei, valoare TVA eligibil aferentă este de 127.291,30 lei.

comunicat de presa.docx  (28,46 KB)  data: 22-09-2023   utilizator: 1  
Armata României recrutează
Armata României organizează una dintre cele mai ample campanii de recrutare și selecție pentru ocuparea a peste 4.000 de posturi de soldați/gradați profesionişti:
https://www.recrutaremapn.ro/recrutare.php

anunt recrutaresoldati si gradati.pdf  (117,29 KB)  data: 19-09-2023   utilizator: 1  
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30,98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
Anunț atribuire contracte cu finanțare nerambursabilă - domeniu: social tineret și sport
Anunt de atribuire domeniul social tineret si sport.pdf  (161,20 KB)  data: 27-07-2023   utilizator: 1  
Informaţii de interes public privind eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice
Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare. În acest scop, operatorii economici proprietari şi/sau administratori sunt obligaţi să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie specifica, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fişe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate şi alte documente relevante...

Link-ul care poate fi accesat pentru informaţii suplimentare: https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/


anunt - Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.docx  (13,31 KB)  data: 14-06-2023   utilizator: 1  
Anunț - atribuire contracte cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local (domeniu: social, tineret și sport)
Anunt de atribuire contracte de finantare nerambursabila 2023.pdf  (55,63 KB)  data: 26-05-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - Comuna Greci anunţă demararea proiectului "Pista pentru biciclete-zona de picnic si agrement Crucele"
Proiectul este in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția , Investiția I.1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste pentru biciclete (si alte vehicule usoare) la nivel local/metropolitan, I.13- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -puncte de reincarcare vehicule electrice.

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea sigurantei traficului pentru biciclisti, pietoni si conducatorii de autovehicule, diminuarea efectelor poluarii asupra mediului si sanatatii populatiei, dezvoltarea cailor rezervate si amenajate pentru circulatia biciclistilor.

Valoarea totală a Proiectului: 2.167.464,81 LEI
Data finalizare proiect: 30-06-2024 

Comunicat pista de presa.docx  (444,40 KB)  data: 16-05-2023   utilizator: 1  
Codul de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecţie a plantelor şi al apicultorului – aprobat prin Ordinul 185 din 10 mai 2023 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ORDINUL 185 DIN 10-05-2023.pdf  (41,37 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
codul de conduita.pdf  (128,47 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Greci, județul Tulcea
PROGAMUL ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE - ANUL 2023.pdf  (46,68 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Autoritatea națională fitosanitară organizează sesiuni de instruire pentru utilizatorii profesioniști de utilizare produse pentru protecția plantelor
fitosanitar_tulcea_cursuri_protectia_plantelor.pdf  (2,24 MB)  data: 04-05-2023   utilizator: 1  
Prezentare și modalități de combatere - buruiana Ambrozia
- Sancțiunile pentru proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere; 
- Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii;
- Cum se manifestă alergia la ambrozia;
- Cum se poate trata alergia la ambrozia;
- Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia;
- Actele normative ce trebuie cunoscute de către proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri;


Ambrozia-prezentare-combatere.pdf  (761,43 KB)  data: 21-04-2023   utilizator: 1  
Sesiuni de instruire şi certificare - produse pentru protecţia plantelor - organizate de Autoritatea naţională fitosanitară
anunt instruiri - documente necesare inscriere.pdf  (1,84 MB)  data: 10-02-2023   utilizator: 1  
A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare
Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?
Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

mai multe detalii la https://returosgr.ro/

a inceput inregistrarea retuRO.pdf  (361,63 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 1  
Sprijin pentru plata facturilor la energie
În anul 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

>>> Ghidul cardurilor de energie

informatii_ajutatoare.pdf  (4,37 MB)  data: 19-01-2023   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Găsiți modelele de cerere în secțiunea Formulare, documente necesare/ Formulare SIA (fose septice)

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12,87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate