• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Greci

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
37 11-08-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind acceptarea transmiterii fără plată a unui mijloc de transport marca IVECO model MASSIF, disponibilizat de Garda de coastă Constanţa; - -   - -
36 23-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind aprobarea iniţierii întocmirii procedurilor de vânzare directă, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019, a terenului aferent construcţiilor adjudecate S.C. VALS & CO ANGELO S.R.L. de către Cabinetul de insolvenţă IANOŞI MARIANA; - -   - -
35 23-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., pentru realizare RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ PLANTAŢIE ALUNI CU SPAŢII DE DEPOZITARE, PROCESARE ŞI MAGAZIN, ÎN EXTRAVILAN COMUNA GRECI, JUDEŢ TULCEA- S.C. BLISSFUL ORCHARD SRL - -   - -
34 23-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind propunerea aprobării modificării şi completării Hotărârii nr. 51/30.07.2018 a Cons. Local Greci a Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea acţiunilor și activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunei Greci (activitatea de protecţia mediului); - -   - -
33 23-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind propunerea aprobării modificării şi completării Hotărârii nr. 15/07.04.2020 a Cons. Local Greci a Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea activităţii de Cadastru și Agricultură prin Filiala Județeană a Asociației Comunelor din România Tulcea; - -   - -
32 07-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind actualizarea listei cuprinzând Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, la capitolul Drumuri publice - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină