• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Greci

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
26 13-04-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobare buget local al com. Greci pe anul 2021 da 2021-04-13   -
25 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea dizolvării și lichidării S.C. ECOSALTECH S.A Măcin - -   - -
24 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea indicatorilor de performanţă, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Greci, judeţul Tulcea; da 2021-03-23 PROIECT SUPUS DEZBATERII PÂNĂ LA DATA DE 23.04.2021 -
23 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea valorii de investiție şi solicitare scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul “PĂSTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN COMUNA GRECI”; da 2021-03-23   -
22 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior; da 2021-03-23 PROIECT SUPUS DEZBATERII PÂNĂ LA 23.04.2021
21 22-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea da 2021-03-22   -
20 19-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea defalcării cap. Drumuri din inventarul public al com. Greci în străzi com. Greci; - -   - -
19 18-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea majorării cuantumului ajutorului de urgenţă acordat de Primarul com. Greci; - -   - -
18 18-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea documentaţiei de delegare a serviciilor de iluminat public a comunei Greci; - -   - -
17 18-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării inventarului domeniului public a sistemului de iluminat public al comunei Greci; - -   - -
16 18-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea situației financiare la 31.12.2020 a com. Greci , jud. Tulcea - -   - -
15 17-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind privind propunerea însuşirii şi aprobării încheierii Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de ACHIZIŢII PUBLICE cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea - -   - -
14 16-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) al obiectivului de investiţie „Înfiinţare plantaţie alun cu spaţii de depozitare şi procesare” comuna Greci, judeţul Tulcea, beneficiar S.C. BLISSFUL ORCHARD S.R.L - -   - -
13 16-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, prin excluderea/modificarea unor terenuri care nu aparţin Unității Administrativ Teritoriale comuna Greci; - -   - -
12 16-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci propuse spre aprobare de S.C. EDILITAR GRECI S.R.L.; - -   - -
11 15-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării listei cuprinzând Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, prin defalcarea poz. 56 - Drumuri publice; - -   - -
10 12-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2020, pentru investiţii în anul 2021; - -   - -
9 12-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea revocării unor taxe speciale stabilite prin Anexa nr. 1, Cap. Taxe speciale, Art. 484, alin.3) din Hotărârea nr. 57/26.11.2020 a Consiliului local al com. Greci, privind impozitele și taxelor locale pentru anul 2021; - -   - -
8 21-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind înlocuire a unor suprafeţe de teren din contratul de asociere în participaţiune cu S.C. MAVGO ian 2021 - -   - -
7 20-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea facturării la fiecare 2 luni a consumului de apă potabilă şi epurare a apelor uzate de către S.C. EDILITAR GRECI S.R.L. - -   - -
6 19-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării acordului cu A.Co.R. Filiala Tulcea pentru suplimentarea unui post a activităţii din domeniul administrativ pentru activitatea de resurse umane a Primăriei com. Greci - -   - -
5 19-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării acordului cu A.Co.R. Filiala Tulcea pentru exercitarea activităţii de cadastru şi agricultură la nivelul com. Greci în 2021 - -   - -
4 19-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului com. Greci pe anul 2021; - -   - -
3 11-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2021 - -   - -
2 05-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea validării rectificării bugetului local al com. Greci, pe anul 2020 prin Dispoziţia nr. 233/22.12.2020 a Primarului com. Greci; - -   - -
1 04-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină