• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Greci: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 7/06-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de Învățământ, parte a bugetului local inițial al com. Greci - jud. Tulcea, pe anul 2024; 11-02-2024    - -
HCL 6/06-02-2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea pentru 3 luni: febr., mart. și apr. 2024; 11-02-2024    - -
HCL 5/30-01-2024 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2024; 09-02-2024    - -
HCL 4/30-01-2024 privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2023, pentru investiţii în anul 2024; 09-02-2024    - -
HCL 3/25-01-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM ALE COMUNEI GRECI, JUDETUL TULCEA” și a Devizul general actualizat; 02-02-2024    -
HCL 2/25-01-2024 privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci, precum şi a tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2024; 02-02-2024    - -
HCL 1/10-01-2024 privind organizarea rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2024 – 2025; 14-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină