• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Greci: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 112/27-08-2021 Privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară pe data de 01.09.2021, orele 15,00 27-08-2021 -
Dispoziţia 110/20-08-2021 Privind convocarea consiliului local în ședință ordinară pe data de 26.08.2021, orele 15,00 20-08-2021 -
Dispoziţia 101/19-07-2021 desemnare persoană recepţie lucrări cadastru imobiliar prin P.N.C.C.F. 27-07-2021 -
Dispoziţia 100/19-07-2021 desemnare persoană urmărire derulare contract de finanţare şi achiziţie P.N.C.C.F. 27-07-2021 -
Dispoziţia 98/14-07-2021 Privind convocarea consiliului local în ședință ordinară pe data de 21.07.2021, orele 15,00 14-07-2021 -
Dispoziţia 97/05-07-2021 privind aprobarea actualizării Programului anual de achiziții publice al comunei Greci, județul Tulcea pe anul 2021; 11-07-2021
Dispoziţia 95/02-07-2021 Privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară pe data de 05.07.2021, orele 8,00 02-07-2021 -
Dispoziţia 90/24-06-2021 convocare şedinţă extraordinară a Cons. local Greci pe data de 29.06.2021, orele 15,00 24-06-2021 -
Dispoziţia 89/16-06-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință de îndată pe data de 17.06.2021, orele 8,00 16-06-2021 -
Dispoziţia 88/14-06-2021 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci 19.06.2021, orele 12,30 14-06-2021 -
Dispoziţia 86/07-06-2021 desemnare Comisie evaluare oferte achiziţie lucrări proiect - Modernizare sistem iluminat public com. Greci 19-06-2021 -
Dispoziţia 79/24-05-2021 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci 27.05.2021, orele 15,00 24-05-2021 -
Dispoziţia 74/20-05-2021 actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Greci, județul Tulcea pe anul 2021 29-05-2021
Dispoziţia 71/10-05-2021 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci 17.05.2021, orele 15,00 10-05-2021 -
Dispoziţia 64/27-04-2021 actualizarea componenţei Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de produse pentru dotarea Şcolii Gimnaziale Greci prin obiectivul de investiții : „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala Gimnazială Greci- Corp A”; 02-05-2021 -
Dispoziţia 58/26-04-2021 actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Greci, județul Tulcea pe anul 2021 02-05-2021
Dispoziţia 57/22-04-2021 convocare şedinţă extraordinară a Cons. local Greci pe data de 27.04.2021, orele 8,00 22-04-2021 -
Dispoziţia 54/13-04-2021 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci 21.04.2021, orele 15,00 13-04-2021 -
Dispoziţia 52/31-03-2021 desemnare persoane care operează în Registrul Electoral com. Greci 13-04-2021 -
Dispoziţia 47/31-03-2021 aprobarea criteriilor de eligibilitate pentru beneficiarii din lista suplimentară cf . O.U.G. nr.84/2020- POAD 06-04-2021 -
Dispoziţia 43/23-03-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință ordinară pe data de 30.03.2021, orele 15,00 23-03-2021 -
Dispoziţia 42/23-03-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință de îndată pe data de 24.03.2021, orele 8,00 23-03-2021 -
Dispoziţia 39/12-03-2021 actualizare Comisie organizare recensământ general agricol 23-03-2021 -
Dispoziţia 35/26-02-2021 reorganizare C.L.S.U. Greci 09-03-2021 -
Dispoziţia 29/17-02-2021 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci 23.02.2021, orele 15,00 17-02-2021 -
Dispoziţia 17/21-01-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.01.2021, orele 15,00 21-01-2021 -
Dispoziţia 13/18-01-2021 desemnare personal de sprijin al Nucleului Local de Coordonare a vaccinării populaţiei împotriva COVID 19 31-01-2021 -
Dispoziţia 7/12-01-2021 acualizare Comisie specială de inventariere a domeniului public şi privat al com. Greci 22-01-2021 -
Dispoziţia 1/04-01-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință extraordinară pe data de 08.01.2021, orele 8,00 04-01-2021 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină