• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Greci: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 64/27-04-2021 actualizarea componenţei Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de produse pentru dotarea Şcolii Gimnaziale Greci prin obiectivul de investiții : „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala Gimnazială Greci- Corp A”; 02-05-2021 -
Dispoziţia 58/26-04-2021 actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Greci, județul Tulcea pe anul 2021 02-05-2021
Dispoziţia 57/22-04-2021 convocare şedinţă extraordinară a Cons. local Greci pe data de 27.04.2021, orele 8,00 22-04-2021 -
Dispoziţia 54/13-04-2021 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci 21.04.2021, orele 15,00 13-04-2021 -
Dispoziţia 52/31-03-2021 desemnare persoane care operează în Registrul Electoral com. Greci 13-04-2021 -
Dispoziţia 47/31-03-2021 aprobarea criteriilor de eligibilitate pentru beneficiarii din lista suplimentară cf . O.U.G. nr.84/2020- POAD 06-04-2021 -
Dispoziţia 43/23-03-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință ordinară pe data de 30.03.2021, orele 15,00 23-03-2021 -
Dispoziţia 42/23-03-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință de îndată pe data de 24.03.2021, orele 8,00 23-03-2021 -
Dispoziţia 39/12-03-2021 actualizare Comisie organizare recensământ general agricol 23-03-2021 -
Dispoziţia 35/26-02-2021 reorganizare C.L.S.U. Greci 09-03-2021 -
Dispoziţia 29/17-02-2021 convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci 23.02.2021, orele 15,00 17-02-2021 -
Dispoziţia 17/21-01-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.01.2021, orele 15,00 21-01-2021 -
Dispoziţia 13/18-01-2021 desemnare personal de sprijin al Nucleului Local de Coordonare a vaccinării populaţiei împotriva COVID 19 31-01-2021 -
Dispoziţia 7/12-01-2021 acualizare Comisie specială de inventariere a domeniului public şi privat al com. Greci 22-01-2021 -
Dispoziţia 1/04-01-2021 convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință extraordinară pe data de 08.01.2021, orele 8,00 04-01-2021 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină