Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AXENTIEV ANA referent superior Compartiment asistență socială da
2 AXENTIEV DRAGOS-NICUSOR şofer Compartiment administrativ -
3 BĂDĂLAN ION asistenți personali Compartiment asistenți personali -
4 BOSNA GHERGHINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
5 CANALAŞ PETRU muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
6 CHICIUC DIANA MIHAELA inspector principal Compartiment resurse umane da
7 CHIRVĂSUȚĂ AURORA inspector asistent Compartiment cadastru, agricultură și urbanism da
8 CIOACĂ VALERIU muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
9 CRĂCIUN ADELUŢA consilier achiziții publice principal Compartiment achiziții publice și programe din fonduri externe da
10 GHERGHESAN VALENTIN asistenți personali Compartiment asistenți personali -
11 GRĂDINARU MIHAELA MONICA referent 2 Compartiment biblioteca comunala și căminul cultural -
12 HAINAGIU RODICA inspector principal Compartiment impozite și taxe da
13 IORDACHE DANIELA inspector asistent Compartiment cadastru, agricultură și urbanism da
14 LAZĂR STANCIU secretar general al comunei secretar general al comunei da
15 LUNGU EMIL inspector superior Compartiment buget și contabilitate da
16 LUPAŞCU DUMITRIŢA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
17 MARIN STELICA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
18 MATEI IOANA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență medicală comunitară -
19 MATETOVICI MARIANA referent superior Compartiment registrul agricol da
20 MOCANU DANIELA inspector principal Compartiment asistență socială da
21 MOCANU GABRIELA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
22 MOCANU VIOREL muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
23 MOISE VIOLETA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
24 MOISE ERMELINDA inspector superior Compartiment impozite și taxe da
25 NEAGOE FLORINA inspector principal Compartiment buget și contabilitate da
26 NECULAI VIORICA-VASILICA -
27 NECULAI VIORICA VASILICA inspector principal Compartiment protecția mediului da
28 PASTORCICI FELICIAN șef s.v.s.u. Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta -
29 PETRE ECATERINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
30 PINTILIE ANICA inspector superior Compartiment stare civilă și autoritate tutelară da
31 POPA DELIA ROXANA inspector de specialitate Compartiment achiziții publice și programe din fonduri externe -
32 ROŞCA AURELIA NICOLETA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență medicală comunitară -
33 ROŞU CONSTANTIN sofer 1 Compartiment transporturi -
34 SAMOILĂ LILIANA inspector superior Compartiment buget și contabilitate da
35 SBURLEA ADRIAN asistenți personali Compartiment asistenți personali -
36 STAMATE CORINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
37 ŞTEFAN VIOLETA referent 1 Compartiment administrativ -
38 ŞTEFAN SORIN muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
39 TIULEANU IOANA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
40 TREANŢĂ LUCICA îngrijitor Compartiment gospodărire comunală -
41 UDREA DANIELA IOANA asistenți personali Compartiment asistenți personali -