Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AXENTIEV ANA referent superior Compartiment asistență socială da
2 BĂDĂLAN ION asistenți personali Compartiment asistenți personali -
3 BOSNA GHERGHINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
4 CANALAŞ PETRU muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
5 CHICIUC DIANA MIHAELA inspector principal Compartiment resurse umane da
6 CHIRVĂSUȚĂ AURORA inspector asistent Compartiment cadastru, agricultură și urbanism da
7 CIOACĂ VALERIU muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
8 CRĂCIUN ADELUŢA consilier achiziții publice principal Compartiment achiziții publice și programe din fonduri externe da
9 DEACU PARASCHIVA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
10 GRĂDINARU MIHAELA MONICA referent 2 Compartiment biblioteca comunala și căminul cultural -
11 GROSU DUMITRA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
12 HAINAGIU RODICA inspector principal Compartiment impozite și taxe da
13 IORDACHE DANIELA inspector asistent Compartiment cadastru, agricultură și urbanism da
14 LAZĂR STANCIU secretar general secretar general da
15 LUNGU PETRE inspector principal Compartiment buget și contabilitate da
16 LUNGU EMIL inspector superior Compartiment buget și contabilitate da
17 LUPAŞCU DUMITRIŢA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
18 MARIN FLORICA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
19 MARIN STELICA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
20 MATEI IOANA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență medicală comunitară -
21 MATETOVICI MARIANA referent superior Compartiment registrul agricol da
22 MOCANU DANIELA inspector principal Compartiment asistență socială da
23 MOCANU VIOREL muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
24 MOISE VIOLETA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
25 MOISE ERMELINDA inspector superior Compartiment impozite și taxe da
26 NACIU VIORICA VASILICA inspector principal Compartiment protecția mediului da
27 PASTORCICI FELICIAN șef s.v.s.u. Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta -
28 PETCU LINA referent Compartiment registrul agricol -
29 PETRE ECATERINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
30 PINTILIE ANICA inspector superior Compartiment stare civilă și autoritate tutelară da
31 ROŞCA AURELIA NICOLETA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență medicală comunitară -
32 ROŞU CONSTANTIN sofer 1 Compartiment transporturi -
33 SAMOILĂ LILIANA inspector superior Compartiment buget și contabilitate da
34 STAMATE CORINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
35 ŞTEFAN SORIN muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
36 ŞTEFAN VIOLETA referent 1 Compartiment administrativ -
37 TREANŢĂ LUCICA îngrijitor Compartiment gospodărire comunală -
38 TULCEANU DANIELA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
39 UDREA DANIELA IOANA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
40 VLAD MILTIADE şofer microbuz Compartiment transport elevi -