Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AXENTIEV DRAGOS-NICUSOR şofer Compartiment administrativ -
2 AXENTIEV ANA referent superior Compartiment asistență socială da
3 BĂDĂLAN ION asistenți personali Compartiment asistenți personali -
4 BOSNA GHERGHINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
5 CANALAŞ PETRU muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
6 CHICIUC DIANA MIHAELA inspector principal Compartiment resurse umane da
7 CHIRVĂSUȚĂ AURORA inspector asistent Compartiment cadastru, agricultură și urbanism da
8 CIOACĂ VALERIU muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
9 CRĂCIUN ADELUŢA consilier achiziții publice principal Compartiment achiziții publice și programe din fonduri externe da
10 DEACU PARASCHIVA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
11 GHERGHESAN VALENTIN asistenți personali Compartiment asistenți personali -
12 GRĂDINARU MIHAELA MONICA referent 2 Compartiment biblioteca comunala și căminul cultural -
13 GROSU DUMITRA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
14 HAINAGIU RODICA inspector principal Compartiment impozite și taxe da
15 IORDACHE DANIELA inspector asistent Compartiment cadastru, agricultură și urbanism da
16 LAZĂR STANCIU secretar general al comunei secretar general al comunei da
17 LUNGU EMIL inspector superior Compartiment buget și contabilitate da
18 LUPAŞCU DUMITRIŢA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
19 MARIN FLORICA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
20 MARIN STELICA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
21 MATEI IOANA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență medicală comunitară -
22 MATETOVICI MARIANA referent superior Compartiment registrul agricol da
23 MOCANU VIOREL muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
24 MOCANU GABRIELA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
25 MOCANU DANIELA inspector principal Compartiment asistență socială da
26 MOGLAN ANA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
27 MOISE ERMELINDA inspector superior Compartiment impozite și taxe da
28 MOISE VIOLETA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
29 NEAGOE FLORINA inspector de specialitate Compartiment achiziții publice și programe din fonduri externe -
30 NECULAI VIORICA-VASILICA -
31 NECULAI VIORICA VASILICA inspector principal Compartiment protecția mediului da
32 PASTORCICI FELICIAN șef s.v.s.u. Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta -
33 PETRE ECATERINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
34 PINTILIE ANICA inspector superior Compartiment stare civilă și autoritate tutelară da
35 POPA DELIA ROXANA inspector de specialitate Compartiment achiziții publice și programe din fonduri externe -
36 ROŞCA AURELIA NICOLETA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență medicală comunitară -
37 ROŞU CONSTANTIN sofer 1 Compartiment transporturi -
38 SAMOILĂ LILIANA inspector superior Compartiment buget și contabilitate da
39 SBURLEA ADRIAN asistenți personali Compartiment asistenți personali -
40 STAMATE CORINA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
41 ŞTEFAN SORIN muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
42 ŞTEFAN VIOLETA referent 1 Compartiment administrativ -
43 TIULEANU IOANA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
44 TREANŢĂ LUCICA îngrijitor Compartiment gospodărire comunală -
45 UDREA DANIELA IOANA asistenți personali Compartiment asistenți personali -
46 VLAD MILTIADE şofer microbuz Compartiment transport elevi -