Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Greci care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 viceprimar cu atribuţii de primar 10400 0 0 0
2 consilier cu atribuţii de viceprimar 8320 0 0 0
3 consilier local 1040 0 0 0
4 secretar general clasa II, grad profesional superior, gradaţia 5 8320 0 0 0
5 consilier achiziții publice clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 5705 0 347 0
6 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 8221 0 99 0
7 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 8320 0 0 0
8 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 3 4758 0 347 0
9 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 5721 0 347 0
10 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 5186 0 347 0
11 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4999 0 347 0
12 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 4 4877 0 347 0
13 asistent medical comunitar principal, gradaţia 4 4739 332 347 0
14 asistent medical comunitar principal, gradaţia 5 4857 340 347 0
15 asistenți personali, gradaţia 0 2232 0 347 0
16 asistenți personali, gradaţia 2 2450 0 347 0
17 asistenți personali, gradaţia 3 2573 0 347 0
18 asistenți personali, gradaţia 4 2638 0 347 0
19 asistenți personali, gradaţia 5 2704 0 347 0
20 îngrijitor, gradaţia 4 2709 0 347 0
21 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3332 0 347 0
22 referent 1a, gradaţia 5 4861 0 347 0
23 referent 1 1, gradaţia 5 4720 0 347 0
24 referent 2, gradaţia 4 4335 0 347 0
25 șef s.v.s.u., gradaţia 4 3251 0 347 0
26 şofer 1, gradaţia 5 3332 0 347 0
27 sofer 1, gradaţia 5 4443 0 347 0
28 şofer microbuz, gradaţia 5 3332 0 347 0


Notă:
*personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 153/2017. **personalul din cadrul instituției/autorității publice, nominalizat potrivit art. 16, alin. (1) din Legea cadru nr. 153/2017 în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care desfășoară activitatea în aceste condiții beneficiază de o majorare a salariilor de bază, cu până la 50%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute în fișa postului conform HG nr. 325/2018. ***asistenţii medicali comunitari şi a mediatorii sanitari pot beneficia de spor de la 5% până la 7% din salariul de bază în conformitate cu art. 38, alin. (3), lit. c din Legea cadru nr. 153/2017 și ale HG nr. 153/2018 – Anexa nr. 8.
MOCANU NICOLAIE
viceprimar cu atribuţii de primar

      LS