• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Greci

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
53 31-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare indemn. handicap grav - 2021-04-09 - -
52 31-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar desemnare persoane care operează în Registrul Electoral com. Greci da 2021-04-09 -
51 31-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar actualizare liste beneficiari OUG nr.84/2020- POAD - 2021-04-02 - -
50 31-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar acordare indemnizaţie persoană cu handicap grav - 2021-04-02 - -
49 31-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar delegare atribuţii angajat contractual - 2021-04-02 - -
48 31-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar actualizare fişă post angajat contractual - 2021-04-02 - -
47 31-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar aprobarea criteriilor de eligibilitate pentru beneficiarii din lista suplimentară cf . O.U.G. nr.84/2020- POAD da 2021-04-02 -
46 25-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar acordare gradaţie vechime funcţionar public de execuţie - 2021-04-02 - -
45 25-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare C.I.M. asistent personal persoană cu hand. grav - 2021-04-02 - -
44 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar actualizare liste beneficiari OUG 115/2020 - 2021-03-26 - -
43 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință ordinară pe data de 30.03.2021, orele 15,00 da 2021-03-26 -
42 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință de îndată pe data de 24.03.2021, orele 8,00 da 2021-03-26 -
41 17-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar modificare ASF - 2021-03-26 - -
40 17-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare ASF - 2021-03-26 - -
39 12-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar actualizare Comisie organizare recensământ general agricol da 2021-03-19 -
38 12-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar delegare atribuţii achiziţii publice - 2021-03-19 - -
37 03-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar rectificare act stare civilă - 2021-03-19 - -
36 03-03-2021 MOCANU NICOLAIE, primar desemnare Comisie evaluare oferte dotare Şc. Gimn. Greci - 2021-03-19 - -
35 26-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar reorganizare C.L.S.U. Greci da 2021-03-05 -
34 26-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar reţinere şi virare cotizaţie consilieri locali către Org. PNL Tulcea - 2021-03-05 - -
33 26-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar angajare asistent personal persoană cu hand. grav - 2021-03-05 - -
32 26-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare C.I.M. asistent personal persoană cu hand. grav - 2021-03-05 - -
31 26-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar acordare VMG - 2021-03-05 - -
30 22-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar actualizare liste beneficiari OUG 115/2020 - 2021-03-05 - -
29 17-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar convocare şedinţă ordinară a Cons. Local Greci 23.02.2021, orele 15,00 da 2021-02-18 -
28 16-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar acordare VMG - 2021-02-18 - -
27 16-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar constituirea Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al com. Greci, jud. Tulcea - 2021-02-18 - -
26 08-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar reţinere şi virare cotizaţie consilieri locali către Org. PSD Tulcea - 2021-02-18 - -
25 08-02-2021 MOCANU NICOLAIE, primar rectificare act stare civilă - 2021-02-18 - -
24 29-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare indemn. handicap grav - 2021-02-09 - -
23 29-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare ASF - 2021-02-09 - -
22 29-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar acordare VMG - 2021-02-09 - -
21 26-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar prelungire constr. ind. de muncă - 2021-02-09 - -
20 25-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar actualizare liste beneficiari OUG 115/2020 - 2021-01-27 - -
19 25-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar angajare asistent personal pt. persoană cu handicap grav - 2021-01-27 - -
18 25-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare indemn. handicap grav - 2021-01-27 - -
17 21-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.01.2021, orele 15,00 da 2021-01-27 -
16 20-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar desemnare Comisie evaluare oferte achiziţie dotări proiect - Păstrarea patrimoniului cultural com. Greci - 2021-01-27 - -
15 18-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare tichet grădiniţă - 2021-01-27 - -
14 18-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare ASF - 2021-01-27 - -
13 18-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar desemnare personal de sprijin al Nucleului Local de Coordonare a vaccinării populaţiei împotriva COVID 19 da 2021-01-27 -
12 18-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar majorare indemnizaţii de handicap grav - 2021-01-27 - -
11 15-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar majorare salariu de bază brut - 2021-01-27 - -
10 15-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar majorare salariu de bază brut - 2021-01-27 - -
9 15-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar majorare salariu de bază brut - 2021-01-27 - -
8 14-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar acordare VMG şi ASF - 2021-01-18 - -
7 12-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar acualizare Comisie specială de inventariere a domeniului public şi privat al com. Greci da 2021-01-18 -
6 12-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare VMG - 2021-01-18 - -
5 06-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar încetare ASF - 2021-01-18 - -
4 06-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar indemnizaţie handicap grav - 2021-01-18 - -
3 06-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar actualizare Comisie organizare recensământ general agricol - 2021-01-08 - -
2 04-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar numere stare civilă 2021 - 2021-01-08 - -
1 04-01-2021 MOCANU NICOLAIE, primar convocarea Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea în ședință extraordinară pe data de 08.01.2021, orele 8,00 da 2021-01-08 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină