• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Anunţuri şi comunicate publicate în Monitorul Oficial Local pentru anul
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al U.A.T. comuna Greci pentru activități nonprofit de interes local
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Greci, jud.Tulcea, cod fiscal: 4793960, adresa: Str.1 Decembrie, nr.16, telefon 0240575051 fax:0240708945, e-mail:primariacomuneigreci@yahoo.com, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024 - domeniul Social, tineret şi sport

Anexe ghid finanțare activități nonprofit.doc  (407,00 KB)  data: 14-05-2024   utilizator: 1  
Ghid activități nonprofit de interes local_2024.pdf  (754,72 KB)  data: 14-05-2024   utilizator: 1  
Anunt de participare -activități nonprofit 2024.pdf  (1,21 MB)  data: 14-05-2024   utilizator: 1  
Proces-verbal selectare proiecte - domeniul Social, tineret și sport.pdf  (21,21 KB)  data: 20-05-2024   utilizator: 1  
Anunț de participare privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în comuna Greci, județul Tulcea
Anunt de participare finanțare nerambursabilă -culte - 2024.pdf  (57,49 KB)  data: 26-04-2024   utilizator: 1  
Ghid finanțare nerambursabilă-culte.pdf  (255,61 KB)  data: 26-04-2024   utilizator: 1  
Formulare ghid finanțare culte.doc  (448,50 KB)  data: 26-04-2024   utilizator: 1  
Erată anunț participare-domeniul culte.pdf  (1,15 MB)  data: 15-05-2024   utilizator: 1  
PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI GRECI, JUD.TULCEA, PE ANUL 2024
Autoritatea finanțatoare U.A.T COMUNA GRECI, face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile, pentru anul de execuție financiară 2024

Program anual finantari nerambursabile 2024.pdf  (1,05 MB)  data: 23-04-2024   utilizator: 1  
Anunț - organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, 8 h/zi - MUNCITOR CALIFICAT - FOCHIST, în cadrul compartimentului Gospodărire comunală - în data de 21 mai 2024
Anunt concurs - conditii - bibliografie.docx  (28,61 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 1  
formular de inscriere.docx  (12,83 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 1  
fisa de post fochist.docx  (23,67 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 1  
calendar.docx  (104,35 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 1  
rezultat selectie dosare.pdf  (43,15 KB)  data: 14-05-2024   utilizator: 1  
rezultat proba practica.pdf  (533,82 KB)  data: 21-05-2024   utilizator: 1  
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea organizează în data de 17 mai 2024 începând cu ora 9.30 „Bursa Generală a Locurilor de Muncă”
expirat la 19-05-2024
Confirmarea participării gratuite a dumneavoastră la această acţiune, o puteţi face completând formularul anexat acestei invitații și trimiterea pe adresa de e-mail a AJOFM Tulcea - tulcea@anofm.gov.ro până pe data de 15.05.2024.

afis bursa.pdf  (165,18 KB)  data: 20-04-2024   utilizator: 1  
formular.docx  (285,13 KB)  data: 20-04-2024   utilizator: 1  
invitatie.pdf  (724,05 KB)  data: 20-04-2024   utilizator: 1  
Anunț - organizare concurs angajare Inspector de specialitate la compartimentul Registru Agricol, primăria Greci, județul Tulcea - în data de 16 mai 2024
calendar.pdf  (42,44 KB)  data: 17-04-2024   utilizator: 1  
formular de inscriere.doc  (33,00 KB)  data: 17-04-2024   utilizator: 1  
fisa de post.pdf  (47,54 KB)  data: 17-04-2024   utilizator: 1  
anunt-concurs - conditii - bibliografie.pdf  (69,08 KB)  data: 17-04-2024   utilizator: 1  
rezultat selectie dosare.pdf  (47,12 KB)  data: 09-05-2024   utilizator: 1  
rezultat final.pdf  (26,20 KB)  data: 16-05-2024   utilizator: 1  
rezultat proba interviu.pdf  (31,45 KB)  data: 16-05-2024   utilizator: 1  
rezultat proba scrisa.pdf  (28,44 KB)  data: 16-05-2024   utilizator: 1  
Anunț public privind decizia Etapei de încadrare - proiect Pistă pentru biciclete, zonă de picnic și agrement Crucele
Anunt public privind decizia Etapei de incadrare.pdf  (26,14 KB)  data: 13-03-2024   utilizator: 1  
Anunț - achiziție directă - achiziționare utilaj mobil pentru stingere incendii - în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
expirat la 24-03-2024
Formular oferta tehnica si financiara.docx  (17,72 KB)  data: 11-03-2024   utilizator: 1  
Anunt achizitie directa.pdf  (256,11 KB)  data: 11-03-2024   utilizator: 1  
Caiet de sarcini.pdf  (630,98 KB)  data: 11-03-2024   utilizator: 1  
Anunț licitație publică în data de 29.02.2024 - vânzare 3 loturi de teren, situate în intravilanul comunei Greci, județul Tulcea
expirat la 10-03-2024
Anunt - licitatie.docx  (37,49 KB)  data: 08-02-2024   utilizator: 1  
Anunț - licitație vânzare terenuri cu destinația de construire case de vacanță în data de 06.02.2024
expirat la 19-02-2024
Data-limită de depunere a ofertelor: 05.02.2024, ora 15:00 

Anunt licitatie.docx  (37,44 KB)  data: 16-01-2024   utilizator: 1