• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Anunţuri şi comunicate publicate în Monitorul Oficial Local pentru anul
Dezbatere publică - proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2024
raport de specialitate.doc  (57,50 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
referat.docx  (54,09 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
_proiect de hotarare.doc  (76,00 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
_anunt.pdf  (111,65 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
ANEXE IMPOZITE.doc  (733,00 KB)  data: 10-11-2023   utilizator: 1  
Anunț licitație publică privind vânzarea unor terenuri (34 loturi), situate în intravilanul comunei Greci, județul Tulcea
Data-limită de depunere a ofertelor: 24/11/2023, ora 13:00

Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27/11/2023, ora 11:00, la Căminul Cultural din Comuna Greci, Județul Tulcea, str. 1 Decembrie, nr.8Anunt licitatie.pdf  (398,40 KB)  data: 07-11-2023   utilizator: 1  
ERATA anunt licitatie vanzare terenuri.pdf  (272,54 KB)  data: 15-11-2023   utilizator: 1  
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Pistă de biciclete și zonă picnic
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.pdf  (41,65 KB)  data: 12-10-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - proiect PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată
Comuna Greci a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5486/722DOT/03.08.2023 cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, pentru implementarea proiectului „CONDIȚI NOI PENTRU OAMENI NOI” – ASIGURAREA DOTĂRILOR ȘI ECHIPAMENTELOR NECESARE UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI" 

Valoarea totală a proiectului este de 669.954,18 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 669.954,18 lei, valoare TVA eligibil aferentă este de 127.291,30 lei.

comunicat de presa.docx  (28,46 KB)  data: 22-09-2023   utilizator: 1  
Dezbatere publică - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului de urgență
expirat la 12-11-2023
Se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului de urgență familiilor/persoanelor singure aflate în situații de necesitate, ajutor de înmormântare, etc.

anunt sedinta dezbatere.pdf  (248,95 KB)  data: 19-09-2023   utilizator: 1  
regulament acordare ajutor.pdf  (1,58 MB)  data: 19-09-2023   utilizator: 1  
propunere plan urbanistic zonal - Construire Ansamblu Turistic
expirat la 22-10-2023
puz ansamblu turistic.pdf  (138,14 KB)  data: 21-08-2023   utilizator: 1  
Anunț privind Legea nr 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - TERMEN DEPUNERE CERERE: 18 NOIEMBRIE 2023
expirat la 20-11-2023
anunt legea 123 2023.docx  (13,95 KB)  data: 31-07-2023   utilizator: 1  
Dezbatere publică - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea avizului /autorizaţiei de funcţionare şi a programului pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Greci, județul Tulcea
expirat la 30-08-2023
ANUNT PUBLICARE.pdf  (48,47 KB)  data: 28-07-2023   utilizator: 1  
REFERAT.pdf  (83,20 KB)  data: 28-07-2023   utilizator: 1  
PROIECT DE HOTARARE 54 DIN 28 07 2023.pdf  (131,22 KB)  data: 28-07-2023   utilizator: 1  
REGULAMENT nou.doc  (2,30 MB)  data: 28-07-2023   utilizator: 1  
Anunț atribuire contracte cu finanțare nerambursabilă - domeniu: social tineret și sport
Anunt de atribuire domeniul social tineret si sport.pdf  (161,20 KB)  data: 27-07-2023   utilizator: 1  
Anunț - organizare concurs de promovare în grad pentru functia de inspector la clasa I la compartiment cadastru, urbanism agricultură în data de 28 august 2023
expirat la 08-09-2023
anunt concurs.pdf  (40,56 KB)  data: 27-07-2023   utilizator: 1  
formular de inscriere.doc  (67,50 KB)  data: 27-07-2023   utilizator: 1  
bibliografie.pdf  (395,20 KB)  data: 27-07-2023   utilizator: 1  
rezultat selectie dosare.pdf  (83,98 KB)  data: 21-08-2023   utilizator: 1  
REZULTAT FINAL.pdf  (100,09 KB)  data: 29-08-2023   utilizator: 1  
REZULTAT PROBA SCRISA.pdf  (155,89 KB)  data: 29-08-2023   utilizator: 1  
REZULTAT PROBA INTERVIU.pdf  (151,18 KB)  data: 29-08-2023   utilizator: 1  
Anunț de atribuire contracte - culte religioase 2023
expirat la 30-09-2023
Anunt de atribuire - culte religioase 2023.pdf  (43,15 KB)  data: 21-07-2023   utilizator: 1  
Anunț - atribuire contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2023 - domeniul Social, tineret şi sport
expirat la 31-07-2023
ANUNT DE PARTICIPARE SESIUNEA 2 IN DOMENIUL SOCIAL, TINERET SI SPORT.pdf  (1.016,47 KB)  data: 17-07-2023   utilizator: 1  
Anunț - atribuire contracte cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local (domeniu: social, tineret și sport)
Anunt de atribuire contracte de finantare nerambursabila 2023.pdf  (55,63 KB)  data: 26-05-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - Comuna Greci anunţă demararea proiectului "Pista pentru biciclete-zona de picnic si agrement Crucele"
Proiectul este in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția , Investiția I.1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste pentru biciclete (si alte vehicule usoare) la nivel local/metropolitan, I.13- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -puncte de reincarcare vehicule electrice.

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea sigurantei traficului pentru biciclisti, pietoni si conducatorii de autovehicule, diminuarea efectelor poluarii asupra mediului si sanatatii populatiei, dezvoltarea cailor rezervate si amenajate pentru circulatia biciclistilor.

Valoarea totală a Proiectului: 2.167.464,81 LEI
Data finalizare proiect: 30-06-2024 

Comunicat pista de presa.docx  (444,40 KB)  data: 16-05-2023   utilizator: 1  
Anunț de participare - privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în domeniul SOCIAL, TINERET ȘI SPORT organizațiilor care își desfășoară activitatea în comuna Greci, județul Tulcea
expirat la 06-08-2023
GHIDUL SOLICITANTULUI - DOMENIUL SOCIAL, TINERET SI SPORT 2023.pdf  (1,27 MB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
ANUNT DE PARTICIPARE - DOMENIUL SOCIAL - TINERET SI SPORT 2023.pdf  (51,95 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Anunț de participare - privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a CULTELOR RELIGIOASE recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în comuna Greci, județul Tulcea
expirat la 31-08-2023
ANUNT DE PARTICIPARE - DOMENIUL CULTE RELIGIOASE.pdf  (42,81 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
GHIDUL SOLICITANTULUI - DOMENIUL CULTE RELIGIOASE 2023.pdf  (1,04 MB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Greci, județul Tulcea
PROGAMUL ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE - ANUL 2023.pdf  (46,68 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANSAMBLU TURISTIC
expirat la 09-07-2023
Argumentare: Obiectul prezentei documentatii iI reprezinta reglementarea parcelei proprietate privata situata in extravilanul comunei Greci, T49, A 495,
Nr cad. 38964 in corelare cu obiectivele generale ale dezvoltarii durabile si cu obiectivele stabilite prin P.U.G.-ul localitatii Greci aflat in vigoare.
Initiator: BASALICI GEORGE
Elaborator: S.C. DELPHICO PROIECT S.R.L.

intentie elaborare PUZ.pdf  (548,99 KB)  data: 08-05-2023   utilizator: 1  
Anunț - organizare concurs angajare șofer microbuz școlar în data de 18 mai 2023
expirat la 01-06-2023
formular de inscriere.docx  (13,23 KB)  data: 26-04-2023   utilizator: 1  
anunt_conditii_bibliografie_calendar.pdf  (93,78 KB)  data: 26-04-2023   utilizator: 1  
ERATA la anuntul de concurs.pdf  (37,38 KB)  data: 04-05-2023   utilizator: 1  
rezultat_selectie_dosare.pdf  (72,72 KB)  data: 11-05-2023   utilizator: 1  
rezultat proba practica.pdf  (35,46 KB)  data: 15-05-2023   utilizator: 1  
rezultat proba interviu.pdf  (37,01 KB)  data: 18-05-2023   utilizator: 1  
rezultat final.pdf  (43,58 KB)  data: 19-05-2023   utilizator: 1  
Anunţ public - Decizie emitere aviz de mediu - CONSTRUIRE CASE DE VACANŢĂ CU INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN-COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA
expirat la 02-07-2023
Anunt public - Decizie emitere aviz de mediu.pdf  (76,53 KB)  data: 03-04-2023   utilizator: 1  
Reamintim faptul că arderea vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ
expirat la 30-06-2023
An de an, în această perioadă, pompierii tulceni se confruntă cu un număr mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfășurate de cetățeni în scopul pregătirii terenurilor pentru lucrările agricole de primăvară. De cele mai multe ori, aceste arderi necontrolate se produc în proximitatea gospodăriilor ori chiar în curțile cetățenilor, iar flăcările se extind cu ușurință la anexe gospodărești, grajduri și chiar locuințe. Un exemplu elocvent este misiunea pe care au avut-o salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea în dimineața zilei de sâmbătă, 11 martie 2023, când în urma incendierii resturilor vegetale dintr-o curte din municipiul Tulcea, focul s-a extins cu repeziciune și la o anexă gospodărească.
Din fericire, de această dată, în urma focului s-au înregistrat doar pagube materiale dar sunt situații în care aceste incendii sunt soldate cu pierderi de vieți omenești. Exemplele pot continua, însă cel mai important este să fim responsabili și să ne gândim la siguranța noastră, a familiei noastre și a mediului înconjurător. Arderea nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate. Numai împreună putem stopa acest fenomen care ia amploare de la an la an. Reamintim faptul că arderea  vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune în cazul prevenirii răspândirii unor boli sau dăunători specifici, fiind sancționată prin lege.‼️ #isutulcea
data: 22-03-2023   utilizator: 1
Decizia etapei de încadrare pentru "Construire și dotare grădiniță"
expirat la 31-07-2023
Anunt public privind decizia Etapei de incadrare.pdf  (57,55 KB)  data: 02-03-2023   utilizator: 1  
Decizia etapei de încadrare pentru "Construire și dotare dispensar"
expirat la 25-06-2023
Anunt public privind decizia Etapei de incadrare.pdf  (51,38 KB)  data: 22-02-2023   utilizator: 1  
Anunţ - organizare examen de promovare în grad în data de 21 martie 20233
expirat la 31-03-2023
anunt_promovare.pdf  (92,55 KB)  data: 14-02-2023   utilizator: 1  
rezultat proba scrisa.pdf  (39,54 KB)  data: 21-03-2023   utilizator: 1  
rezultat final.pdf  (49,86 KB)  data: 21-03-2023   utilizator: 1  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru Înfiinţare parc fotovoltaic în comuna Greci, judeţul Tulcea
expirat la 30-06-2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.pdf  (195,44 KB)  data: 08-02-2023   utilizator: 1  
Solicitare emitere acord de mediu pentru Construire şi dotare grădiniţă în localitatea Greci, judeţul Tulcea
expirat la 30-04-2023
Anunt solicitare emitere acord de mediu.pdf  (48,60 KB)  data: 03-02-2023   utilizator: 1  
PUZ - Lotizare teren pentru construire casă de vacanţe
expirat la 02-04-2023
puz lotizare.pdf  (111,17 KB)  data: 31-01-2023   utilizator: 1  
Înregistrare gratuită în cadasru şi cartea funciară - De luni până joi, orele 10:00-15:00 la Căminul cultural Greci
expirat la 31-10-2023
afis- inregistrare gratuita in cadastru si cartea funciara.pdf  (1,19 MB)  data: 31-01-2023   utilizator: 1  
Definitivare plan si finalizare Raport de mediu pentru PUZ: LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACANTA CU INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN Comuna Greci, Judet Tulcea
expirat la 03-04-2023
UAT COMUNA GRECI , Judetul Tulcea anunta publicul interest asupra definitivarii planului si a finalizarii Raportului de mediu pentru PUZ :”  LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACANTA CU INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN Comuna Greci, Judet Tulcea» .
Planul Urbanistic Zonal si Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr.5, in zilele de luni-vineri intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00.
Observaliile si sugestiile vor fi transmise in scris la sediul APM Tulcea in termen de 45 de zile calendaristice de la data publicarii anutlului 
data: 30-01-2023   utilizator: 1
Definitivare plan si finalizare Raport de mediu pentru PUZ : LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACANTA CU INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN Comuna Greci, Judet Tulcea
expirat la 31-03-2023
UAT COMUNA GRECI , Judetul Tulcea anunta publicul interest asupra definitivarii planului si a finalizarii Raportului de mediu pentru PUZ :”  LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACANTA CU INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN Comuna Greci, Judet Tulcea» .
Planul Urbanistic Zonal si Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr.5, in zilele de luni-vineri intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00.
Observaliile si sugestiile vor fi transmise in scris la sediul APM Tulcea in termen de 48 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului
data: 27-01-2023   utilizator: 1
Actele necesare pentru intabulare
expirat la 28-02-2023
STIMAȚI CETĂȚENI,
 
S-a semnat contractul pentru intabularea gratuită a terenurilor/ imobilelor situate în intravilanul comunei.
 
Vă rugăm să vă prezentați toți proprietarii/ moștenitorii/ posesorii cu documentele care atestă dreptul de proprietate la sediul primăriei . 
 
Măsurătorile cadastrale vor începe de luni 30.01.2023 și avem rugămintea să permiteți accesul pentru efectuarea măsurătorilor. 
 
Actele necesare pentru intabulare sunt: 
-       Titlu de proprietate / contract vânzare – cumpărare / certificat de moștenitor / testament; 
-       Certificat de deces / carte de identitate proprietar / moștenitor;
-       Autorizație de construire 
 
Actele necesare pentru notarea posesiei (valabil pentru persoanele care nu au acte de proprietate) 
-       Certificat fiscal 
-       Certificat de deces/ carte de identitate 
-       Extras din registrul cadastral 
-       Autorizație de construire
 
 
Pentru orice detalii vă rugăm să sunați la nr de telefon 0756.047.258 – reprezentant Geo Topo SRL 
data: 26-01-2023   utilizator: 1
Şedință de lucru privind modul de desfășurare a lucrărilor de cadastru pentru intabularea tuturor terenurilor
expirat la 05-02-2023
STIMAȚI CETĂȚENI,
 
S-a semnat contractul pentru intabularea gratuită a terenurilor/ imobilelor situate în intravilanul comunei.
 
Rugăm toți proprietarii/ moștenitorii/ posesorii interesați  să participe luni 30.01.2023 ora 1000 la căminul cultural la ședința de lucru  privind modul de desfășurare a lucrărilor de cadastru pentru intabularea tuturor terenurilor / imobilelor din intravilanul comunei. 
data: 26-01-2023   utilizator: 1
Depuneri solicitări privind emiteri acorduri de mediu pentru Înființare parc fotovoltaic în comuna Greci și Construire și dotare dispensar în comuna Greci, județul Tulcea
expirat la 30-06-2023
Anunţ elaborare proiect privind aprobarea procedurilor referitoare la închirierea prin atribuire directă a unor terenuri din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, în vederea desfăşurării activităţii de păşunat;
expirat la 19-02-2023
anunt elaborare proiect.pdf  (1,32 MB)  data: 13-01-2023   utilizator: 1