• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.49/26-08-2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Greci, conform Ord. MDLPA nr. 25/2021

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 26-08-2021 user:88
  » Proiect de hotărâre Nr.48/24-08-2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea prin includerea investiţiei “Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea”;

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 24-08-2021 user:88